Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.  tarafından iletilen aydınlatma metni ile veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veri kategorileri, kişisel veri işleme amaçları, veri aktarım alıcı grupları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri ile sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur. Bu kapsamda daha detaylı bilgilere “www.turkloydu.org” adresinde yer alan kişisel veri saklama ve imha politikası ile VERBİS sistemindeki kayıtlardan da ulaşabileceğim belirtilmiştir.

Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte; kullanım alışkanlıklarımın tespiti, segmente edilmesi, mevcut veriler üzerinde yapılan analizlerden yeni verilerin elde edilmesi ile hizmet tanıtımı, hediye, indirim, yeni imkan ve özel teklifler, duyuru, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri ile etkinler ve özel gün kutlamaları için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca şahsımla iletişime geçilebilmesi ve tarafıma bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi, telefon araması yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad, soyad, e-mail adresi, telefon numarası” bilgilerimin işlenmesine; bu verilerimin sözleşme ilişkisinde olunan sms ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmasına,

Bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.

 

 

 

 

 

 

 

I have been provided with detailed explanatory remarks regarding the identity of the relevant data controller, the categories of personal data to be processed, the purposes of processing of personal data, the data transfer recipient groups, to whom the personal data may be transferred, the methods and the legal reasons of collection, and the rights that I have in respect of the same in an understandable manner through the disclosure form, which has been delivered to me by TURK LOYDU UYGUNLUK DEGERLENDIRME HIZMETLERI A.S., and I have read related disclosure form. I have also been informed that if I would like to obtain further information on the matter, I could review the personal data retention and destruction policy that are available on “www.turkloydu.org” and the records that are available on VERBIS.

With due consideration of any and all matters set forth within the disclosure form; in respect of the processing of my "full name, e-mail address, phone number” data and to transfer this data to the companies that provide sms and e-mail sending services and companies that provide  marketing consultancy services, in a limited extent for the purposes of identifying and segmenting my usage habits, obtaining new data from analyzes made on existing data and personalized marketing activities such as service promotion, gifts, discounts, new opportunities and special offers, announcements, advertisements, campaigns and to make phone calls and to send e-mails in accordance  with  the "Law on the Regulation of Electronic Commerce" and all relevant sub-legislation for events and special day celebrations.

Being aware of all the meaning and consequences of this statement and  its possible future consequences, I,  acting with my free will, give my consent.