SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
IMDG Kod Genel Farkındalık

IMDG Kod Genel Farkındalık

Hedefi:

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) 7–16 Mayıs 2008 tarihinde Londra’da yapılan 84’üncü toplantısında IMDG Kod için kabul edilen 34–08 sayılı değişiklikle, IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanması 01.01.2010 tarihi itibari ile zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartıdır. Ülkemizde de bu zorunluluk mevcut olup, Ulaştırma Bakanlığı ve TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 4 Şubat 2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” kapsamında düzenlemeye tabi tutulmuştur. IMDG Kod kapsamında zorunlu hale getirilen eğitim hükmünün ülkemizde uygulanması amacına uygun olarak yukarıda anılan Yönetmeliğin 5. Maddesi’nde (Eğitim Seminerleri) IMDG Kod kapsamında verilmesi gereken eğitim seminerleri üç ana başlık altında toplanmıştır. “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak sunacağımız “IMDG Kod Genel Farkındalık Eğitim Semineri” bu eğitimlerden biridir.

Bu eğitim semineri; deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

İçeriği:

- Ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelenmesi,
- Tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi,
- Etiketleme, Markalama ve Plakalandırma gereklilikleri,
- Paketleme, İstifleme, Ayrıştırma ve Uygunluk hükümleri,
- Tehlikeli madde taşıma belgelerinin açıklanması,
- Genel acil müdahale usulleri ve acil müdahale belgelerinin tanımlanması.

Katılımcılar: IMDG Kod kapsamında eğitim alması gereken kıyı ve liman tesisleri personeli, IMDG Kod 1-3 de yaptıkları işlere/görevlere göre aşağıdaki gibi sıralanmış durumdadır:
•Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve Uygun Taşıma Adlarının belirlenmesinde görev alanlar,
•Tehlikeli yükleri paketleyenler,
•Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
•Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
•Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
•Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
•Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
•Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
•Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve istif planlarını yapanlar,
•Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
•Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
•Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
•Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde görevlendirilmiş tüm birimler.

Süre: 1 Gün (yaklaşık 8 saat)

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: