SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
IMDG Kod Göreve Yönelik ve Yenileme Eğitim Seminerleri

IMDG Kod Göreve Yönelik ve Yenileme Eğitim Seminerleri

Hedefi:
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) 7–16 Mayıs 2008 tarihinde Londra’da yapılan 84’üncü toplantısında IMDG Kod için kabul edilen 34–08 sayılı değişiklikle, IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanması 01.01.2010 tarihi itibari ile zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartıdır. Ülkemizde de bu zorunluluk mevcut olup, Ulaştırma Bakanlığı ve TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 4 Şubat 2011 tarih, 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” kapsamında düzenlemeye tabi tutulmuştur. IMDG Kod kapsamında zorunlu hale getirilen eğitim hükmünün ülkemizde uygulanması amacına uygun olarak yukarıda anılan Yönetmeliğin 5. Maddesi’nde (Eğitim Seminerleri) IMDG Kod kapsamında verilmesi gereken eğitim seminerleri üç ana başlık altında toplanmıştır. “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak sunacağımız “IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri” bu eğitimlerden biridir.

Bu eğitim semineri; Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli olarak elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi sağlamak amacıyla planlanmıştır.

İçeriği:

- IMDG Kod’a giriş ve eğitim zorunluluğunun irdelenmesi
- IMO ve IMDG Kod hakkında bilgilendirme.
- Tehlikeli yüklere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatların ele alınması
- Belgelendirme
- IMDG Kodda sınıflandırma
- IMDG Kodda etiketleme, markalama ve plakalandırma
- İstifleme ihtiyacı
- IMDG Kodda tehlikeli yükler listesi
- Paketleme gereklilikleri ve grupları
- Yük emniyet ihtiyaçları IMO/ILO/UNECE Yük Taşıma Birimlerinin (CTU) paketlenmesine ilişkin rehber)
- Sevkiyat belgeleri
- Yükleme, tahliye ve transit limanlarındaki yerel ihtiyaçlar (liman iç mevzuatı, ulusal taşımacılık mevzuatı)
- Ayrıştırma ihtiyaçları; Liman sahalarında ayrıştırma; Gemide ayrıştırma
- Acil durum ve müdahale planlaması ve acil müdahale usulleri
- EmS Acil müdahale çizelgeleri
- Tıbbi ilk yardım klavuzu (MFAG)
- Emniyetli elleçleme gereklilikleri

Katılımcılar: IMDG Kod kapsamında eğitim alması gereken kıyı ve liman tesisleri personeli, IMDG Kod 1-3 de yaptıkları işlere/görevlere göre aşağıdaki gibi sıralanmış durumdadır:
•Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve Uygun Taşıma Adlarının belirlenmesinde görev alanlar,
•Tehlikeli yükleri paketleyenler,
•Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
•Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
•Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
•Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
•Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
•Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
•Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve istif planlarını yapanlar,
•Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
•Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
•Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
•Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde görevlendirilmiş tüm birimler.

Süre: 3 Gün (yaklaşık 24 saat)

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: