SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
6 Şapka Düşünme Tekniği

6 Şapka Düşünme Tekniği

Hedefi:
İnanılmaz bir hızla değişen dünyamızda yeniliklere ve yeni teknolojilere ayak uydurmak, bireyler için toplum içerisinde iyi bir yer edinebilmek ve iş yaşamında başarılı olmak, kurumlar için ise, küresel rekabet ortamında güçlü durabilmek açısından son derece büyük önem taşıyor. “Bilgi Çağı” olarak da adlandırılan günümüzde yeni teknolojileri kullanabilmek bilgi birikimini gerektiriyor. Ne var ki, bir fark yaratabilmenin, “kazanan” bireyler ve ‘’kurumlar’’ olabilmenin yolu da bilgiyi nasıl kullanacağımızdan geçmektedir.

Bu konuda dünyanın en yaratıcı düşünürü olarak kabul edilen ve altı şapkalı düşünme tekniği ile tanınan Edward de Bono; Bilginin tek başına, bir düşünme süreciyle desteklenmediği zaman herhangi bir değeri olmayacağını belirtmiş, zekâ katsayısı yüksek insanların aynı zamanda iyi birer düşünür oldukları yönündeki savın geçerli olmadığına dikkati çekmiştir. Günümüzde insanların çeşitli yetkinliklere sahip olduğunu, bilgiye rahatlıkla erişebildiğini, teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanabildiğini söyleyen dünyaca ünlü düşünür şöyle der: "Yaşadığımız teknoloji çağında bilgiye erişmek artık zor değil. Ama önemli olan; elimizdeki bilgileri nasıl topladığımız ve üstün bir değer katabilmek adına bu bilgileri nasıl kullandığımızdır. Bugünün dünyasında en temel varlıklar; nakit, yetkinlikler ve yaratıcılıktır. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği sayesinde, bu varlıkları fark oluşturabilmek için kullanabiliriz.

Bu eğitim; bu konudaki eğitimini, 6 Şapka Düşünme Tekniği’ni mucidi, Yaratıcı düşünce alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından ve düşünürlerinden kabul edilen ve IBM, Du Pont, Ford gibi dev şirketlerle, ABD, Kanada, Singapur gibi ülkelere danışmanlık yapan Edward De Bono’dan alan eğitimci-yazar Oğuz SAYGIN tarafından verilmektedir.

İçeriği:

Beyaz şapka: Beyaz; tarafsız ve objektiftir. Bu şapka objektif olgular ve rakamlarla ilgilidir. Beyaz şapkaca düşünmenin amacı pratik olmaktır.
 
Kırmızı şapka: Kırmızı; öfke, tutku ve duyguyu çağrıştırır. Duygusal bir bakış açısı verir. Amacı arka planda yer alan duygusal algılama biçimini görünür kılmaktır.
 
Siyah şapka: Siyah; karamsar, olumsuz ve kötümserdir. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. Eleştirme şapkasıdır, ancak bir tartışmada taraf tutmak anlamına gelmez. Düşünme yöntemindeki hatalara işaret edebilir.
 
Sarı şapka: Sarı; güneş gibi aydınlık ve olumludur. İyimser, umutlu ve olumlu düşünme ile ilgilidir. Bu düşünüş, değerli ve yararlı olan şeyleri araştırır ve mantıklı destekler arar. Yapıcı ve üreticidir, somut teklifler ve öneriler ortaya çıkar.
 
Yeşil şapka: Yeşil; bereket ve verimli büyüme demektir. Yaratıcılık ve yeni fikirlerle ilgilidir. Bu şapkayı takan yaratıcı düşünmenin kavramlarını kullanır.
 
Mavi şapka: Mavi; serinkanlılığı temsil eder ve her şeyin üstündeki göğün rengidir. Düşünme sürecinin düzenlenmesi ve kontrolü ile uğraşır, mavi şapka düşünürü orkestra şefi gibidir.
 
Kimler Katılmalı?
  • İnsan kaynakları yöneticileri/sorumluları; Yöneticiler; Çalışanlar.
  • Kişisel gelişim kapsamında kendini geliştirmek isteyen herkes.
Eğitim Süresi: 1 gün
Bizi Takip Edin: