SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Giriş ve Orta Düzey Excel Eğitimi

Giriş ve Orta Düzey Excel Eğitimi

Hedefi:
Excel yazılımını, işlevsel ve etkin olarak kullanmak isteyenler Excel ile raporlar oluşturmak ve veri analizi yapmak isteyenlere yönelik hazırlanmış eğitimle, katılımcıların Excel kullanımını geliştirmek ve becerilerini artırmak amaçlanmıştır.
Eğitim sonunda katılımcılar için hedeflenen kazanımlar;
 • Excel ortamını tanıyacaklar ve Excel’de hesaplamalar yapabilirler.
 • Listeler üzerinde hızlı hareket etme yöntemlerini kullanabilirler.
 • Eğer, Gün, Ay gibi sık kullanılan fonksiyonlarını kullanabilirler.
 • Grafikler çizebilirler, Raporların grafiklerini oluşturabilirler.
 • Koşullu Biçimlendirme, Veri Doğrulama ile rapor ekranları oluşturabilirler.
İçeriği: 
 • Ders 1 : Excel’e Giriş
  - Excel 2013 Nedir?
  - Excel 2013 Penceresini Tanıma
  - Hücre Seçicisini Taşıma
  - Çalışma Kitabını Açma
  - Çalışma Kitabı İçinde Gezinme
  - Hücreleri Seçme
  - Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluşturma
  - Çalışma Kitabını Kaydetme
  - Çalışma Kitabını Kapatma
   
  Ders 2 : Çalışma Sayfasını Biçimlendirme
  - Satır, Sütun Ekleme ve Silme
  - Hücre Ekleme ve Silme
  - Satır ve Sütun Boyutlarını Değiştirme
  - Satır ve Sütunları Gizleme
  - Çalışma Sayfası Ekleme ve Silme
  - Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşıma
  - Sayfa Sekmelerini Özelleştirme
  - Çalışma Sayfasına Arka Plan Ekleme
   
  Ders 3 : Veri Girme ve Düzenleme
  - Metin, Sayı ve Tarih Verilerini Girme
  - Verileri Düzenleme
  - Otomatik Tamamlama
  - Otomatik Doldurma
  - Özel Listeler
  - Verileri Taşıma ve Kopyalama
  - Verileri Silme
  - Geri Al ve Yinele
  - Verileri Bulma ve Değiştirme
   
  Ders 4: Formüllere ve İşlevlere Giriş
  - Formül ve İşlev Nedir?
  - Formül Oluşturma
  - İşlev Oluşturma
  - İşlev Ekle Aracını Kullanma
  - Otomatik Toplam'ı Kullanma
  - Formülleri Kopyalama
   
  Ders 5-6 : Fonsiyonlarla/İşlevlerle Çalışma
  - Finansal İşlevler
  - Mantıksal İşlevler
  - Metin İşlevleri
  - Tarih ve Saat İşlevleri
  - Arama ve Başvuru İşlevleri
  - Matematik ve Trigonometri İşlevleri
  - İstatistiksel İşlevler
  - Veritabanı İşlevleri
  - İşlev Sonucundaki Değeri Kopyalama
  - Hesaplama Seçeneklerini Değiştirme
   
  Ders 7 : Verileri Biçimlendirme
  - Biçimlendirmeye Giriş
  - Sayı Biçimlerini Uygulama
  - Yazı Tipi Biçimlerini Uygulama
  - Hücre Hizalamasını Değiştirme
  - Hücre Stillerini Uygulama
  - Hücre Biçimlerini Kopyalama
  - Hücre Biçimlerini Temizleme
  - Hücre Biçimlerini Bulma ve Değiştirme
   
  Ders 8 : Grafik, Çizim ve Denklem Ekleme
  - Grafik Ekleme
  - Grafiği Geliştirme
  - Grafik Verileri Değiştirme
  - Grafik Türünü Değiştirme
  - Mini Grafik Ekleme
  - Mini Grafiği Düzenleme
  - Denklem Ekleme ve Düzenleme
  - Şekil Çizme
  - Resim Ekleme ve Düzenleme
  - SmartArt Ekleme
  - Ekran Görüntüsü Ekleme
   
  Ders 9-10: Çalışma Kitabını Görüntüleme ve Yazdırma
  - Görüntüleme Ayarlarını Değiştirme
  - Çalışma Sayfasını Bölme, Bölmeleri Dondurma
  - Verileri Sıralama
  - Verileri Filtreleme
  - Sayfa Düzenini Özelleştirme
  - Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme
  - Sayfa Sonu Önizlemeyi Değiştirme
  - Baskı Önizleme ve Yazdırma
  - Yazdırma Alanı Belirleme
   
  Ders 11 : Çalışma Kitabını Yönetme
  - Çalışma Kitabı Pencerelerini Yerleştirme
  - Köprü Ekleme
  - Açıklama Ekleme
  - Çalışma Kitabını Farklı Türlerde Kaydetme
  - Çalışma Kitabını E-posta İle Gönderme
   
  Ders 12 : Çalışma Kitabını Yayınlama
  - Çalışma Kitabını Paylaştırma
  - Çalışma Kitabını Koruma
  - Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
  - Dosyayı Şifreleme
  - Belgeyi Denetleme
  - Microsoft Excel Web App
  - Formülleri Gizleme
  - Dosyayı Şifreleme
  - Değişikleri İzleme
  - Belgeyi Denetleme
  - Bulut Sisteminde Çalışma Kitabını Paylaşma
Katılımcılar:
 • Excel yazılımını öğrenmek isteyenler,
 • Excel yazılımını etkin ve işlevsel kullanmak isteyenler,
 • Excel yazılımı ile ilgili bilgilerini geliştirmek ve pekiştirmek isteyenler.
Süre: 2 Gün
Bizi Takip Edin: