SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
İstatistiksel Proses Kontrol

İstatistiksel Proses Kontrol

Hedefi:
- Firmaların üretim , kontrol ve bakım faaliyetleri sırasında uygun istatistiksel yöntemleri kullanmalarını sağlamak ve bu şekilde proseslere hakim olarak olası proses ve ürün hatalarını önlemek , bakım maliyetlerini azaltmak, verimliliği arttırmak.

İçeriği: 

 • SPC Kılavuzunun tanıtımı
 • Değişkenlik
 • İstatistiksel Proses Kontrol Nedir?
 • Normal Dağılım
 • Standart Sapma
 • Doğal Tolerans
 • Ön Proses Yeterliliği Pp, Ppk
 • Süregelen Proses Yeterliliği Cp, Cpk
 • Veri Toplama Yöntemi
 • X/R Yöntemi
 • X/MR Yöntemi
 • Modifiye edilmiş X-MR yöntemi
 • Pro Kontrol Yöntemi

Katılımcılar: 
Kalite , üretim ve teknik birimlerde çalışan ; üretim , kontrol ve ilgili veri analizlerinden sorumlu mühendis ve teknisyenler.

Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: