SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri

Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri

Hedefi:
- Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek,
- Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek,
- Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların hızlı uyumunu sağlamak,
- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İçeriği:
- Problemi tanımlama
- Problem çözme aşamaları,
- Problem çözme teknikleri
- Akış şeması
- Beyin fırtınası
- Neden - sonuç analizi
- Veri toplama
- Pareto
- Gruplandırma/Diyagramlar
- Önceliklendirme matriksi
- Fayda maliyet analizi
- Örnek problem çözümleri

Katılımcılar: Her seviyede yönetici, Takım çalışması semineri katılımcıları, Takım, proje veya iyileştirme ekibi üyeleri
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: