SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Hedefi:
- Toplam Kalite Yönetiminin gelişimini, temel ilkelerini, ana unsurlarını katılımcılarla paylaşmak, bu ilke ve unsurları mevcut koşullara bağlı olarak yorumlamalarını sağlamak,
- Türkiye'de ve dünyadaki başarılı uygulamaları örnekleyerek yorumlamak ve bu örneklerden mevcut koşullara göre dersler çıkarmak,
- Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak TKY'nin bireysel ve kurumsal gelişime olan katkılarını tartışmak ve geri besleme görüşleri paylaşmak,
- Mükemmellik modeli ve Özdeğerlendirme uygulamaları için temel bazı bilgileri iletmektir.

İçeriği:
- Toplam Kalite Kavramı, gelişimi, temel ilkeleri ve ana unsurları,
Bireysel ve kurumsal gelişime olan katkıları
- Mükemmellik modeli ve Özdeğerlendirme uygulamaları için temel bilgiler
- Kalite kavramının evrimi
- Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkeleri ve Deming Usta,
- Japon mucizesi neydi, ne oldu?
- Bazı gurular ve yaklaşımları
- Toplam kalite yönetiminin temel bileşenleri
- Başarı ve başarısızlık örnekleri

Katılımcılar: Firmaların üst ve orta düzey yöneticileri ve yönetici adayları, TKY bilgisi verilmek istenen her düzeyde personel.
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: