SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ADR Tehlikeli Madde Taşımacılığı Genel Farkındalık

ADR Tehlikeli Madde Taşımacılığı Genel Farkındalık

Eğitimin Amacı: Türkiye’nin ADR kurallarına uyum sağlaması amacı ile 31 Mart 2007’de 26479 sayılı Resmi Gazete ile “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” (TMKY) yayınlanmıştı. Anılan yönetmelik güncellenerek 24 Ekim 2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yeniden yayınlanmış, yıllar içinde güncellemeler yapılarak 30.12.2016 tarihli, 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ve eklemelerle son halini almıştır. Yönetmelikle tehlikeli maddelerle ilgili faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi istenmektedir. Yine 30 Haziran 2015’den itibaren tehlikeli maddelerle ilgili faaliyette bulunan kuruluşlarda, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almak zorunlu hale geliştir. Yönetmelik gereği, Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak her türlü paket, kap ve ambalaj, UN numarası verilmiş ve sertifika almış olmalıdır. Ayrıca, tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlar, ilgililerce belirlenmiş yol güzergâhı, park yerleri, tünel, köprü, tüp geçitleri ve depoları kullanmak durumundadırlar.
 
Bu eğitim; kara yolu ile taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili; uluslararası ve ulusal mevzuat, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesi gereklilikleri/araç tip onayları, taşıma evrakları, yük güvenliği, elleçleme, taraflar ve sorumlulukları, eğitim gereklilikleri konularında yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelenmesi,
 • ADR kapsamında eğitim gereklilikleri, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı faaliyetleri
 • Tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi,
 • Araçlar ve taşıma türleri, ambalaj türleri, onayları ve paketleme gereklilikleri
 • Etiketleme, Markalama ve Plakalandırma gereklilikleri
 • Taşıma evrakları
 • Araç tip onayları
 • Sorumluluklar, yük güvenliği, elleçleme
 • Taşınan yüklerin özelliklerine göre ele alınması gereken şartlar
 • Gerekli eğitimler (SRC 5, TMGD, Genel Farkındalık, Göreve Yönelik, vb.)
Kimler Katılabilir?
Tehlikeli yük taşımacılığı ve lojistiği (paketli ya da tankerler ile) alanında faaliyet gösteren, tehlikeli mal/yük üreten ya da kabul eden firmalarda, sigorta firmalarında, gümrük işlemi yapan firmalarda gözetim firmalarında;
 • Taşıtan ve Taşıyan taraf yöneticileri
 • Mühendisler (Kimya, Çevre, Makina, vb.)
 • Operasyon, Satın Alma, İnsan Kaynakları, vb. alanlardaki yöneticiler ve sorumlular
 • İSG uzmanları
 • Gözetimciler
 • İlgili olabilecek tüm çalışanlar
Eğitim süresi: 1 gün
Eğitmenler: ADR/IMDG/RID kapsamında TMGD Eğiticilerimiz
Eğitimin yapılış biçimi: Eğitimler; belirli illerde (İstanbul; Ankara; İzmir) genel katılıma açık eğitimler olarak yapılabildiği gibi, Firma taleplerine bağlı olarak Firmaların bünyesinde de düzenlenebilmektedir.
Eğitim tarihleri: İstanbul'daki genel katılıma açık eğitim tarihlerimiz eğitim program takvimimizde yer almaktadır. Ankara ve İzmir'de talebe bağlı olarak genel katılıma açık eğitimlerimiz düzenlenebilecektir.
Firmaların talepleri kapsamında  düzenlenecek eğitimlerin tarihleri karşılıklı mutabakatla belirlenmektedir.
Daha fazla bilgi ve talep için lütfen irtibata geçiniz.
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: