SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Kargo Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (CTU Code) Eğitimi

Kargo Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (CTU Code) Eğitimi

Hedefi:
Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” UDHB TMKTD Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu Yönetmelik kapsamında, Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin asgari kriterlerini belirleyen "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” 16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönerge, “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” adıyla 10 Nisan 2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanmıştır. Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında  EK-2 Madde 2.4. uyarınca  araç yükleme işlemlerinde CTU Kod gerekliliklerinin uygulanması gerekmektedir.
Eğitimin amacı; konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin teknik kadrosunu bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi, özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek,  insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmektir.
 
İçeriği:
 • CTU Kod hakkında genel bilgi
 • Genel tanımlamalar
 • Sorumluluk zinciri
 • Genel taşımacılık koşulları
 • CTU özellikleri
 • CTU kontrolleri
 • CSC plakaları
 • Yükleme güvenliği
 • Yoğunlaşma sonucu oluşan hasarlar
 • Eğitim programları
Katılımcılar:
Tehlikeli yük taşımacılığı ve lojistiği alanında faaliyet gösteren;
 • Yöneticiler,
 • Mühendisler (Deniz Ulaştırma İşletme, Kimya, Çevre, Makina, vb.)
 • Operasyon, Satın Alma, İnsan Kaynakları, vb. alanlardaki yöneticiler ve sorumlular
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD)
 • İlgili olabilecek tüm çalışanlar
 Süre: 2 gün (14 saat)
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: