SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimleri

2020 Yılı  ADR/IMDG Kod/RID Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitimleri ve TMGD Tazeleme Eğitimleri Takvimimiz için tıklayabilirsiniz.
Başvurular ve diğer ayrıntılar için; Dış Eğitim Hizmetleri Birimimizle temas kurabilirsiniz.
Tel: (216) 581 37 00 (santral) / 581 37 12
e-posta: egitim@turkloydu.org


ADR Kapsamında TMGD Eğitimleri BİLGİLENDİRME
ADR kapsamında TMGD Eğitimi; 19.04.2017 tarihli, 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan  TMGD Tebliği değişiklikleri uyarınca
  asgari 64 ders saati (en az 8 gün) olarak uygulanmaktadır. Eğitim dönemleri; UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 28.09.2015 tarihinde yayımlanmış olan 2015/TMKTDGM-02/EĞİTİM Gnelgesi şartları gereği kesintisiz olarak sürmek zorundadır. Eğitim dönemi tarihleri bu düzenlemeye göre planlanmıştır.

NOT: Eğitimlerde ön kayıt yaptırmış olanlara öncelik sağlanacaktır. Diğer eğitim programlarımız, planlandıkça ilan edilecektir.

IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri BİLGİLENDİRME :
Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığının  22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğde 19.04.2017 tarihli Resmi Gazete'de  değişiklikler yayımlanmıştır.) çerçevesinde TMGD-ADR eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Türk Loydu,  14.01.2016 tarihi itibariyle de Bakanlık tarafından TMGD-RID ve TMGD-IMDG Kod “Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşu” olarak uygun görülmüştür.

Uygulama gereği, ADR kapsamında TMGD Eğitimi'nin önceden tamamlanması şartıyla IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri  aynı dönemde birlikte verilmek  durumıunddır. Her bir eğitim için eğitim süreleri, her bir taşımacılık modu (IMDG kod ve RID) için  21er saat olup, eğitimlerin sonunda, eğitimi tamamlama  sınavı yapılmaktadır. IMDG kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri birlikte en az 6 gün sürmektedir.

TMDG RID ve TMGD IMDG Kod sınavları, eğitimlerde olduğu gibi birlikte uygulanmaktadır. Yapılan sınavlarda TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış olanlar  bu sınavlara girebilmektedirler. Sınavda,  RID ve IMDG Kod güncel kitapları kullanılmakta olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulmaktadır.

En yakın planlanan IMDG Kod ve RID Kapsamında TMGD eğitim dönemlerimiz için tıklayınız.

Eğitim yerimiz: Eğitimin Yapılacağı Yer: TÜRK LOYDU, Tersaneler Caddesi No:26 Tuzla /İSTANBUL (İletişim bilgimiz ve haritadaki yerimiz için tıklayınız. )

TMGD Sınavları ve 2020 Yılı TMGD Sınavları Duyurusu Hakkında Bilgilendirme
UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (Bu Genel Müdürlük faaliyetleri, 17 Ocak 2020 tarihinden bu yana Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.) 2020 yılı  TMGD Sınav Takvimi'ni 12 Aralık 2020 de açıklamıştır. 2020 yılı için 3 TMGD sınavı planlanmış olup, 2020 Yılı TMGD Sınav Takvimi Duyurusu için tıklayınız.

TMGD Sınavları öncesinde TMGD Eğitimlerine girecek olanların ve TMGD Sınavına girme hakkı bulunanların 2020 Yılı TMGD Sınav Takvimi duyurusunda belirtilen şartları ve tarihleri göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır.

2020 yılında ilan edilmiş sınavlar sadece TMGD sınavları olarak duyurulmuştur. İlgili Tebliğin 24. maddesi uyarınca, Bakanlık (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) tarafından gerek duyulduğunda bu sınavlardan herhangi biri TMGD Eğiticisi sınavı olarak önceden ilan edilebilir ya da TMGD Eğiticisi için ayrı bir sınav tarihi açıklanabilir. Bakanlık tarafından önceden açıklanmadıkça ve belirtilmedikçe, yapılacak sınavların sadece TMGD Sınavları olduğunu varsaymak gerekir.

Tebliğ kapsamında bugüne kadar Bakanlık tarafından 18 (onsekiz) ayrı sınav (18 Ekim 2014, 13 Aralık 2014, 14 Şubat 2015, 25 Nisan 2015; 06 Haziran 2015; 3 Ekim 2015; 09 Nisan 2016; 08 Ekim 2016; 22 Nisan 2017; 08 Temmuz 2017; 09 Aralık 2017; 29 Nisan 2018; 14 Temmuz 2018; 01 Aralık 2018; 04 Mayıs 2019; 13 Temmuz 2019; 30 Kasım 2019; 29 Şubat 2020  tarihlerinde) yapılmıştır.

TMGD Eğitimlerimize katılan ve Bakanlıkça eğitimi onaylanmış kursiyerlerimiz; sınav başvurularını kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya Kuruluşumuz aracılığıyla en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  vesikalık fotoğrafları bulunması şartıyla https://kamu.turkiye.gov.tr/  adresinden müracaatta bulunabileceklerdir. Kendilerine ait fotoğrafları taranmamış ve sisteme yüklenmemiş olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

TMGD Eğitimleri Hakkında
“Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” Madde 5 deki  7. fıkra gereği; "Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD isthdam etmesi veya TMGDK’dan TMGD hzmet alması, TMGD eğtm, sınavı, yetk, görev ve sorumlulukları le TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” Anılan yönetmelik,  24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, Yönetmeliğin  bazı maddelerinde yapılan değişiklikler ise 18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan değişiklikleri işlenmiş olan TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM‐01)

3 Mart 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 8 gereği, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG Kod kapsamında)istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunlu olacaktır.  Anılan yönetmelikte bu zorunluluğun 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

16 Temmuz 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 23 gereği) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Anılan yönetmelikte bu zorunluluğun 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

TMGD eğitimleriyle ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)" ile yapılmış, 19 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"    ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu tebliğ kapsamında; faaliyet gösteren işletmeler (tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içersinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi -TMFB- sahibi olan işletmeler; toplam araç kapasitesi elli ton ve üzerinde olan  taşımacılık işletmeleri; Tebliğ kapsamında ki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler) en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (TMGD) istihdam etmekle veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK)'ndan hizmet almakla yükümlüdürler. Anılan Tebliğin Geçici Madde 2 si uyarınca bazı faaliyet alanlarında yer alan kurum ve kuruluşlar için belirli bir  süre içinde (01 Ocak 2018'e kadar) TMGD istihdam etme veya TMGDK'den hizmet alma muafiyeti düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili ayrıntılar için değişiklikleri işlenmiş olan TMGD Tebliği'nden ve ilgili Yönetmeliklerden yararlanılabilir. TMGD olma şartları (Madde 12), TMGD Eğitimi (Madde 13), TMGD Sınavları (Madde 14), TMGD görev ve yükümlülükleri (Madde 23), İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri (Madde 27), vb. konular ile ilgili ayrıntılar Tebliğden incelenmelidir.  Tebliğde yer alan hususların, TMGD eğitimine katılacak olanlar ve TMGD eğitimine çalışanlarını gönderecek olan kuruluşlar tarafından birlikte ele alınmasında yarar görülmektedir.
 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları (Tebliğ, Madde 12)
MADDE 12 – (1) TMGD olabilmek için;
a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde güvenlik prongramı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
c) TMGDEYB (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve  güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.


Teorik ve Uygulamalı Yangın  Eğitimi Sertifikası Hakkında Bilgilendirme
 TMGD Tebliği uyarıınca;  eğitim kurumları (TMGDEYB sahipleri) Yangın eğitiminin, Üniversitelerin lisans mezunu olup irfaiye teşkilatlatında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiye ve Sivil Savunma Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden enz 45 saat uygulamalı yangın eğitimi almış ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatında fiili olarak 10 yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğitimini verdirmekle yükümlüdür. 

Uygulamada; TMGD Sınavında başarılı olan kişilerin, TMGD Sertifikası almak üzere Bakanlığa yapacakları başvuru sırasında geçerli bir  “teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi sertifikasını” diğer istenen belgelerle birlikte sunmaları gerekmektedir. Bu nedenle 19 Nisan 2017 de yayımlanan TMGD Tebliği değişiklikleri sonrasında, TMGD eğitimlerine katılacak olanların, TMGD Eğitimi ile birlikte aynı dönemde teorik ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi eğitimi almaları gerekir.

Eğitim Süreleri, Eğitim Ücreti ve Ödeme Bilgisi
ADR kapsamında TMGD Eğitimi  asgari 64 ders saati (8 gün) olarak uygulanmaktadır. Eğitim dönemleri; UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 28.09.2015 tarihinde yayımlanmış olan 2015/TMKTDGM-02/EĞİTİM Genelgesi şartları gereği kesintisiz olarak 8 gün boyunca sürmek zorundadır. TMGD Eğitimine katılacak olanlar, aynı eğitim döneminde 1 gün ilave yangın eğitimine de katılmak durumundadırlar. ADR Kapsamında TMGD Eğitimi hizmet bedeline yangın eğitimi de dahildir. Eğitim dönemi tarihleri bu düzenlemeye göre en az 9 gün olarak planlanmıştır. RID, IMDG Kod  kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak TMGD yetkisini de isteyen adayların, ayrıca bu taşıma modlarının her biri için ek olarak 21'er ders saati (3 er  gün) sürecek eğitim almaları gerekmektedir.
 
Aynı kuruluştan 2-3 kişi katılımı halinde % 10; 4-5 kişi katılımı halinde % 15; 6 kişi ve üzeri katılım olması durumunda % 20 indirim uygulanır. Kredi kartı (World Card olması şartıyla) ile ödeme yapılmak istendiğinde ise, en çok altı eşit taksitte ödenmek şartıyla, vade farkı olmaksızın ödeme yapılabilmektedir. Diğer kredi kartları ile ancak tek çekimde ödeme alınabilmektedir.

Kuruluşumuz ile TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası arasında yapılan protokoller kapsamında, anılan Odaların asıl üyelerinin TMGD Eğitimlerimize katılmaları halinde, bireysel eğitim ücretinde doğrudan % 20 indirim uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen Odaların asıl üyeleri, aynı eğitim dönemine katılım için 5 ve üzeri sayıda grup olarak başvuruda bulunmaları halinde % 5 ek indirimden de yararlanabileceklerdir.

Kuruluşumuz, TMGD Eğitimlerimizden yukarıdaki indirim şartlarıyla üyelerini yararlandırmak isteyen Meslek Odaları ve Mesleki Derneklerin taleplerini değerlendirmeye hazır olup, protokol yapılması uygun görüldüğünde, yapılan protokole bağlı olarak uygulama yapabilir.

İkinci Kez TMGD Eğitimi Almak Zorunda Kalacak Kursiyerlerimiz İçin % 50 indirim
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) eğitimlerini 01.08.2015 tarihinden itibaren tamamlamış ve Bakanlığın (UDHB) açacağı TMGD sınavlarına girmeye hak kazanmış kursiyerlerin, kendilerine dört kez  tanınmış olan TMGD sınavında başarılı olamamaları durumunda;  aşağıdaki şartları sağlamaları ve kuruluşumuzdan tekrar TMGD eğitimi almaya karar vermeleri durumunda eğitim ücreti, kursiyerin ilk eğitim sırasında ödemiş olduğu kurs ücretinin % 50’si olarak tahsil edilecektir. % 50 indirim uygulamasından kursiyerlerimizin yararlanabilmesi için ;
1-)  Kursiyerlerin yeni açılacak olan TMGD eğitimine kayıt yaptırması,
2-)  Önceki 4 TMGD sınavına girmiş olması ,
3- ) Girmiş oldukları her bir TMGD  sınavında en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

TMGD Eğitimlerimizin Uygulanması hakkında
TMGD Eğitimlerimizde, eğitim ücretine dahil olan, eğitimin yanı sıra katılımcılarımıza sunmakta olduğumuz eğitim dokümanları, eğitim materyalleri ve imkanlar aşağıda bilginize sunulmaktadır.
  • Eğitim kapsamıyla ilgili Türkçe Kural Kitapları (ADR, IMDG Kod, RID, vb.)
  • Eğitim çalışma kitabı ve örnek sorular
  • Eğitim kapsamıyla ilgili  güncel ulusal ve uluslararası mevzuat (elektronik ortamda)
  • Eğitime yardımcı diğer  materyaller
  • Eğitimin yapılması sırasında  ve tamamlanması sonrasında ilgili eğitim kapsamında bulunan TMGD Soru Bankamızdan yararlandırılması
  • Öğle yemeği ve diğer ikramlar
  • TMGD Sınavı başvurularının yapılması ve takibi
  • TMGD Sınavları öncesi soru örnekleri paylaşımları ve ek bilgilendirmeler
Ayrıca, TMGD Sınavları öncesinde ilave bir ücret karşılığında düzenlediğimiz kısa süreli (2 gün  süreli) TMGD Sınavı Çalıştayalrı da yapılmaktadır.
 
TMGD Eğitim Kaydı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler
ADR/IMDG Kod/RID kapsamındaki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerinin otomasyon sitemi ile kayıtları için aşağıdaki bilgi ve belgelerin,  kayıt yaptırmak istediğiniz eğitim  dönemi için belirtilen son başvuru tarihinden mümkün olduğunca önce tarafımıza eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

İstenen Bilgi ve Belgeler:
- Başvuru Formu ((Kayıt yapılabilmesi  ve iletişim için. Boş bırakılmayacak bilgiler: Cep Tel, Ev veya İş  Tel, Adres, eposta ve görev bilgileri)
- Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak; E-devlet şifresiyle internet üzerinden ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.
- Öğrenim Durumu Belgesi (Üniversitelerin fen ve mühendislik  alanlarından mezuniyetle ilgili alınmış lisans  diploması ya da lisans mezuniyet belgesi noter ya da kurum onaylı sureti ya da  E-devlet üzerinden de alınabilen lisans mezuniyet belgesi) Söz konusu belgenin dijital/elektronik ortamdaki boyutunun 70 Kbyte büyüklüğünden az olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu belgenin ıslak imza içerecek biçimde basılı olarak kargo/posta yoluyla ya da eğitim başlangıcında elden tarafımıza ulaştırılması, eğitim kayıt işleminin tamamlanabilmesi için önem taşımaktadır.)
- Fotoğraf (renkli, vesikalık, altı ay içinde çekilmiş,yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde)
-
ADR Kapsamında TMGD Eğitimi’ne Katılım Sertifikası Nüshası (Eğitimi Tamamlama Belgesi; IMDG kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimlerine katılacaklar için gerekmektedir. )

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki belgelerin; Kamu Uygulama Merkezi otomasyon sistemi üzerinden yapılacak TMGD eğitimleri kayıt işlemleri için, dijital/elektronik ortamda resim (jpg) dokümanı olarak e-posta yoluyla kayıt yapılacak TMGD Eğitiminin son başvuru tarihi öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim başvuru formu için tıklayınız

Başvuru formunda istenen bilgilerin ( cep telefonu bilgisi, ev/iş sabit telefon bilgisi, iş/ev adres bilgisi, eposta adresi,vb.) eksiksiz doldurulması, Kamu Uygulama Merkezi otomasyon sisteminde TMGD eğitimleri kaydının yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.  
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: