SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
IMDG Kod ve RID Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD) Eğitimleri

IMDG Kod ve RID Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD) Eğitimleri

IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri BİLGİLENDİRME :
Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığının  22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğde 19.04.2017tarihli Resmi Gazete'de  değişiklikler yayımlanmıştır.) çerçevesinde TMGD-ADR eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Türk Loydu,  14.01.2016 tarihi itibariyle de Bakanlık tarafından TMGD-RID ve TMGD-IMDG Kod “Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşu” olarak uygun görülmüştür.

Uygulama gereği, ADR kapsamında TMGD Eğitimi'nin önceden tamamlanması şartıyla IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri  aynı dönemde birlikte verilmek  durumıunddır. Her bir eğitim için eğitim süreleri, her bir taşımacılık modu (IMDG kod ve RID) için  21er saat olup, eğitimlerin sonunda, eğitimi tamamlama  sınavı yapılmaktadır. IMDG kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimleri birlikte en az 6 gün sürmektedir.

TMDG RID ve TMGD IMDG Kod sınavları, eğitimlerde olduğu gibi birlikte uygulanmaktadır. Yapılan sınavlarda TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış olanlar  bu sınavlara girebilmektedirler. Sınavda,  RID ve IMDG Kod güncel kitapları kullanılmakta olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulmaktadır.

En yakın planlanan eğitim dönemlerimiz;
2020 Yılı  ADR/IMDG Kod/RID Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitimleri ve TMGD Tazeleme Eğitimleri Takvimimiz için tıklayabilirsiniz.
Başvurular ve diğer ayrıntılar için; Dış Eğitim Hizmetleri Birimimizle temas kurabilirsiniz.

Tel: (216) 581 37 00 (santral) / 581 37 12
e-posta: egitim@turkloydu.org


TMGD Eğitim Kaydı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler
ADR/IMDG Kod/RID kapsamındaki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerinin otomasyon sitemi ile kayıtları için aşağıdaki bilgi ve belgelerin,  kayıt yaptırmak istediğiniz eğitim  dönemi için belirtilen son başvuru tarihinden mümkün olduğunca önce tarafımıza eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

İstenen Bilgi ve Belgeler:
- Başvuru Formu ((Kayıt yapılabilmesi  ve iletişim için. Boş bırakılmayacak bilgiler: Cep Tel, Ev veya İş  Tel, Adres, eposta ve görev bilgileri)
- Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak; E-devlet şifresiyle internet üzerinden ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.
- Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti) Söz konusu belgenin dijital/elektronik ortamdaki boyutunun 70 Kbyte büyüklüğünden az olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu belgenin ıslak imza içerecek biçimde basılı olarak kargo/posta yoluyla ya da eğitim başlangıcında elden tarafımıza ulaştırılması, eğitim kayıt işleminin tamamlanabilmesi için önem taşımaktadır.)
- Fotoğraf (renkli, vesikalık, altı ay içinde çekilmiş,yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde)
-
ADR Kapsamında TMGD Eğitimi’ne Katılım Sertifikası Nüshası (Eğitimi Tamamlama Belgesi; IMDG kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimlerine katılacaklar için gerekmektedir. )

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki belgelerin; Kamu Uygulama Merkezi otomasyon sistemi üzerinden yapılacak TMGD eğitimleri kayıt işlemleri için, dijital/elektronik ortamda resim (jpg) dokümanı olarak e-posta yoluyla kayıt yapılacak TMGD Eğitiminin son başvuru tarihi öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim başvuru formu için tıklayınız

Başvuru formunda istenen bilgilerin ( cep telefonu bilgisi, ev/iş sabit telefon bilgisi, iş/ev adres bilgisi, eposta adresi,vb.) eksiksiz doldurulması, Kamu Uygulama Merkezi otomasyon sisteminde TMGD eğitimleri kaydının yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.  
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: