SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
TMGD Tazeleme Eğitimleri

TMGD Tazeleme Eğitimleri

25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı  Hakkında Tebliğ’in 21 nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme Eğitimleri aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren başlatılmıştır.
Eğitimlerin nasıl uygulanacağına yönelik bilgilendirme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Ganel Müdürlüğü (Bu Genel Müdürlük faaliyetleri, 17 Ocak 2020 tarihinden bu yana Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.) tarafından 28.12.2018 tarihinde Genel Müdürlüğe ait web sayfasından duyurulmuştur. Duyuru metni için tıklayınız.
 
TÜRK LOYDU olarak, Ocak 2019 itibariyle TMGD Tazeleme Eğitimleri’ne başladık. İdarenin (UAB UHDGM) 06 Mart 2020 tarihli duyurusuyla 2020 yılı içinde de ADR/RIDve IMDG Kod Kapsamında TMGD Tazeleme Eğitimleri yapılabilecektir. 2020 Yılında planladığımız eğitim tarihleri aşağıdaki bağlantıdan incelenebilir.

En yakın planlanan eğitim dönemlerimiz;
2020 Yılı  ADR/IMDG Kod/RID Kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitimleri ve TMGD Tazeleme Eğitimleri Takvimimiz için tıklayabilirsiniz.
Başvurular ve diğer ayrıntılar için; Dış Eğitim Hizmetleri Birimimizle temas kurabilirsiniz.

Tel: (216) 581 37 00 (santral) / 581 37 12
e-posta: egitim@turkloydu.org


ADR/RID/IMDG Kod KİTAPLARI
Katılımcılar, beraberlerinde katıldıkları tazeleme eğitimiyle ilgili güncel ilgili kod/kural kitabını (ADR/RID/IMDG kod) bulundurmalıdırlar. Güncel kitapları ( ADR 2019 Türkçe, RID 2019 Türkçe, IMDG Kod 39-18 İngilizce/Türkçe; 2şer cilt) olmayan katılımcılar için; istedikleri takdirde ilave kitap  çoğaltma ve ciltletme bedeli karşılığında, ilgili güncel kural/kod kitabı 2 cilt olarak temin edilebilir.
 
Tazeleme Eğitim Kaydı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler ise aşağıdaki gibidir,
Bu belgelerin kayıt yapılabilmesi için gönderilmesi gerekir. Ön kayıt alabilmemiz için web sayfamızdan başvuru formunu doldurabilirsiniz.
 • - Başvuru Formu ((Kayıt yapılabilmesi  ve iletişim için. Boş bırakılmayacak bilgiler: Cep Tel, Ev veya İş  Tel, Adres, eposta ve görev bilgileri)
  - Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak; E-devlet şifresiyle internet üzerinden ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.
  - Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti) Söz konusu belgenin dijital/elektronik ortamdaki boyutunun 70 Kbyte büyüklüğünden az olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu belgenin ıslak imza içerecek biçimde basılı olarak kargo/posta yoluyla ya da eğitim başlangıcında elden tarafımıza ulaştırılması, eğitim kayıt işleminin tamamlanabilmesi için önem taşımaktadır.)
  - Fotoğraf (renkli, vesikalık, altı ay içinde çekilmiş,yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde)

   
TMGD TAZELEME EĞİTİMLERİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 1. Tazeleme eğitimleri Bakanlığın (UAB) TMGD eğitimi vermek üzere yetkilendirdiği eğitim kuruluşlarınca verilecektir.
 2. Tazeleme  eğitimlerinin ulusal mevzuatı ve ADR, RID ve IMDG Kod değişikliklerini kapsaması zorunludur.
 3. Tazeleme eğitimlerinin kayıtları, eğitim kuruluşları tarafından UNET Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.
 4. Tazeleme Eğitimlerinin süresi 16’şar saat (2 gün) olacaktır.
 5. Eğitime devam zorunludur.
 6. Tüm TMGD’ler; ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerinin yeni versiyonunun yayımlandığı yıl içerisinde (Örneğin ADR ve RID için 01.01.2019 - 31.12.2019, IMDG Kod için 01.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında) tazeleme eğitimlerini alacaklardır.
 7. Eğitim sonrası eğitim kuruluşlarınca yapılacak sınav sonuçları UNET Otomasyon Sistemine girilecektir.
 8. TMGD Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan TMGD’ler, Sertifikası yenileme sınavına giremezler. Tazeleme eğitimi almayan adayların, sertifika bitim tarihinden sonra tekrar TMGD Eğitimi almaları ve TMGD Sınavına girmeleri gerekmektedir.
 9. TMGD’lerin eğitim aldıkları yılda geçerli olan ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerine yönelik tazeleme eğitimi almalarına gerek yoktur. Bu kapsamdaki TMGD’lerin tazeleme eğitimleri Sözleşmenin bir sonraki versiyonunun yayınlandığı yıldan itibaren başlayacaktır.
 10. ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmesinin yeni versiyonun yayınlandığı yıl içerisinde sertifika süresi biten adaylar yenileme sınavına girmeden önce o yıla ait tazeleme eğitimini almaları zorunludur.
 11. Eğitim kuruluşları 01.01.2019 tarihinden sonra, Sözleşmelerin (ADR, RID ve IMDG Kod) değiştiği yılların ilk 6 (altı) ayı içerisinde yürürlüğü devam etmekte olan bir önceki Sözleşmeyi eğitim materyali olarak kullanabileceklerdir. Ancak, bu süre içerisinde yeni Sözleşmenin güncellemelerini de TMDG adaylarına aktarmak zorundadırlar.
Bizi Takip Edin: