SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
AS 9100:2016 Havacılık-Uzay-Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

AS 9100:2016 Havacılık-Uzay-Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

Hedefi:

- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi genel hatlarıyla ele almak, havacılık, uzay ve savunma sanayi gerekliliklerini, tanımları hakkında bilgilendirmek,
- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen kişilerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri açıklamak,
- Katılımcıların standart gereklerini ilgili sektör ve uygulamalar için yorumlayabilmelerini sağlamak,
- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi sürecinin kuruluşlar için en önemli hususlarından olan iç denetim uygulamaları hakkında bilgilendirmek,
- Katılımcılara eğitim konularında kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak

İçeriği:

-  AS 9100:2016 standardına genel bakış, sektörel önemi ve kapsamı,
- AS 9100:2016’nın gelişim süreci, Uluslararası Hava-Uzay Kalite Grubu’nun konumu ve destekleyen standartlar,
- AS 9100:2016, ISO 9001:2015 ve Annex SL Yüksek Seviye Yapı arasındaki ilişkiler,
- AS 9100:2016’daki terimler, kavramlar ve tanımlar,
- AS 9100:2016’nın maddelerinin örneklerle ele alınması
- ISO 19011:2018 yönetim sistemlerini denetleme kılavuz standardına giriş,
- AS 9101 denetim şartlarının açıklanması; Süreç etkinlik değerlendirme raporu
- ISO 19011 ve AS 9101 kılavuz standartlarının AS 9100: 2016 denetimlerinde uygulanması
- Denetimin tamamlanması ve raporlanması, düzeltici faaliyet önerilmesi,
- Takip denetimleri
- İç denetçi yeterlilik değerlendirme sınavı

Katılımcılar:
Kuruluşlarında AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi sürecinde yer alabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, yönetim sistemi sorumluları, iç denetim süreçlerinde yer alacak olanlar, konuya ilgi duyan tüm kişiler.

Ön Şart: Yalnızca İç Denetçi Eğitimi kısmına katılmak isteyenlerin, önceden standartla ilgili Bilgilendirme Eğitimine katılmış olmaları gerekir.

Süre: 3 Gün

Bizi Takip Edin: