SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi

Hedefi:
- Çevre yönetim sistemlerinin gelişim süreci hakkında bilgi vermek,
- ISO 14001:2015 standardının gereklerinin doğru uygulanmasına yönelik yorumlanmasına ve değerlendirilmesine destek vermek.
- Standart maddelerinia açıklamak,
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır

İçeriği:
- Çevre yönetim sistemlerinin gelişim süreci,
- ISO 14000 Standartlar serisi ve gelişimi,
- Tanımlar ve kavramlar
- ISO 14001:2015 Standardının maddelerinin örneklerle açıklanması,
- Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
- Denetçi özellikleri,
- Denetim teknikleri,
- Denetim planlanması ve yönetimi,
- Soru listelerinin hazırlanması,
- Denetimin gerçekleştirilmesi,
- Denetimin raporlanması,
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
- Örnek uygulamalı çalışmalar,
- Denetçi yeterlilik sınavı.

Katılımcılar:Çevre Yönetim Sistemi temsilcileri, Çevre Yönetim Sistemi iç denetçi adayları

Süre: 3 Gün
 
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: