SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 14001:2015 Çevre YS Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı)

ISO 14001:2015 Çevre YS Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı)

Hedefi:
 • Uluslararası kabul gören denetçi uygulama teknikleri hakkında bilgilendirmek,
 • ISO 14001:2015 Çevre YS kapsamında denetim gerçekleştirme becerisini kazandırmak üzere gerekli bilgi ve tecrübe ile donatmak,
 • ISO 14001:2015 Çevre YS Standardı ile ilgili en son değişiklikler hakkındaki bilgileri pekiştirmek ve uygulanabilir kılmak,
 • Etkili bir Çevre YS denetimi yapabilmek için, ISO 14001:2015 Çevre YS ve ISO 19011 “Yönetim Sistemi Denetim Kılavuzu” standartları çerçevesinde temel şartlar hakkında bilgilendirmek,
 • Başlangıcından sonuçlandırılmasına dek denetim sürecini ayrıntılarıyla öğrenilmesine kılavuzluk etmek, Çevre YS denetimlerinin yetkin bir biçimde yapılabilmesine yönelik planlama, yürütme, raporlama ve takip etme tecrübesini kazandırmak.
 • ISO 14001:2015 Çevre YS denetimlerinin, yönetim sisteminin uygulanmasındaki yeri ve önemi ile üçüncü taraf belgelendirmenin önemi ve kuruluşlara yararı hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgilendirmek,
İçeriği:
 • Çevre YS ve denetim türleri hakkında genel giriş
 • ISO 14001:2015 Çevre YS ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemi Denetim Klavuzu Standartları hakkında temel bilgilendirme
 • ISO 19011’e uygun olarak bir denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlanması ve takip edilmesi,
 • ISO 19011’e (gerektiğinde ISO/IEC 17021’e göre) uygun olarak bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolü
 • Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
 • Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
 • Denetçi özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Denetim planlanması ve yönetimi,
 • Soru listelerinin hazırlanması,
 • Denetimin gerçekleştirilmesi,
 • Denetimin raporlanması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
 • Örnek uygulamalı çalışmalar,
 • Baş Denetçi yeterlilik sınavı
Kimler katılmalı?
 • ISO 14001:2015 Çevre YS denetimleri yapmak isteyen denetçi ve baş denetçi adayları
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'nin hazırlanmasında, uygulanmasında ve yürütülmesinde faaliyet gösteren ve daha ayrıntılı uygulamaya dönük bilgi talep eden YS sorumluları, YS sorumlu adayları.
 • ISO 14001:2015 Çevre YS standardını bilen, bağımsız olarak 3. taraf denetimleri yapmak isteyen denetçi, baş denetçi adayları 
Sertifika:
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak ve eğitim sonunda yapılacak baş denetçi sınavında başarılı olan eğitim katılımcılarının her biri için “Türk Loydu Başarı Sertifikası” yanı sıra uluslararası geçerliliği de olacak “IRCA onaylı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Sertifikası” düzenlenecektir.

Süre: 5 gün
Bizi Takip Edin: