SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi

Hedefi:
ISO 14001 standardının revizyonu, popülerlik, mevcut ekolojik, politik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda, standart revize ve güncelleme komitesinin sürekli çabalarının bir sonucudur. ISO 14001:2015 çevre ve ekolojik düzen korunması açısından son yönelimleri, ihtiyaçları karşılayacak ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 9001) uyumlu hale gelecek şekilde hazırlanmıştır.
ISO 14001, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tasarım, üretim, dağıtım, tüketim ve bertaraf etme yöntemlerini yaşam döngüsü yaklaşımını kullanarak kontrol eder ve etkiler, bu sayede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için sistematik bir yaklaşım sağlar.
Standart, dış kaynaklı süreçlerin kontrolünü, kullanıcılarına tanıtır. Stratejik planlama, risk ve fırsatların belirlenmesi, tedarikçi ve yüklenici iletişimi, ürün ve hizmetlerin tasarımı, kullanım sırasındaki ve kullanım ömrü sonunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin iyileştirilmesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili gereksinimleri kapsamaktadır.
ISO 14001 çevre yönetim sisteminin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapı-High Level Structure” üzerine kurulmuş olup, yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

İçeriği:
 - ISO 14001 standardında yapılan temel değişiklikler
- Revizyondaki değişikliklerin kuruluşlar için anlamı ve etkileri
- Yüksek seviye yapı ve Ek SL’in amacı ve kullanımı
- Standardın yeni gereklerinin sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla
ilişkilendirilmesi
- ISO 14001:2004’den ISO 14001:2015’e geçiş planlaması

Katılımcılar: Çevre Yönetim Sistemi temsilcileri/sorumluları, Çevre Yönetim Sistemi iç denetçileri

Ön Koşul: ISO 14001:2004 standardı hakkında bilgisi olmak ve uygulamaları içinde yer almış olmak.

Süre: 1 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: