SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği İç Denetçi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği İç Denetçi

Hedefi:
Gıda güvenlik yönetim sistem standardına uygun olarak kuruluş içerisinde oluşturulmuş olan gıda güvenliği yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan Gıda Güvenlik Yönetim sistemi denetimlerine ait aşamaları açıklamak, Kuruluş İçi Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi denetçisi yetiştirmek.

İçeriği:
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar:Kuruluşlarında ISO 22000 sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek, Kuruluş İçi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar, tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.
Ön Şart:Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları veya gıda sektöründe deneyim kazanmış ve daha önce ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimine katılmış olmaları gereklidir.
Süre: 3 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: