SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Hedefi:
ISO 22000 Standardının tanıtmak, HACCP prensipleri hakkında genel bilgi vermek, gıda güvenliği yönetim sistemi kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu kişiler için, ISO 22000:2005 standardı ve uygulamaları konusunda bilgi vermek.

İçeriği:
- ISO 22000 Standartlar Serisi
- ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması
- ISO 22000'in HACCP ve ISO 9001:2008 ile ilişkisi
- ISO 9001:2008 ile ISO 22000 Standardının Temel Farklılıkları
- Terimler ve Tanımlar
- Ön Gereksinim programları hazırlama
- Operasyonel Ön Gereksinim Programları Hazırlama
- Ön Gereksinim Planının Hazırlanması
- HACCP Planının Hazırlanması
- Gıda Güvenliği Politikasının oluşturulması
- Temel Prosedürlerin hazırlanmasına yönelik uygulamalar

Katılımcılar:Kuruluşlarında ISO 22000 sistemini kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.
Ön Şart:Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir.
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: