SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 22000+ISO 9001 Yönetim Sistemleri Entegre Bilgilendirme

ISO 22000+ISO 9001 Yönetim Sistemleri Entegre Bilgilendirme

Hedefi:
ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının kuruluşlarda bütünleşik (entegre) ve yetkin bir biçimde uygulanabilmesinin sağlanması için katılımcılara gerekli bilgileri vermek.

İçeriği:
- Yönetim Sistemlerinin bütünleştirilmesi
- İlgili standartların genel tanıtımı
- İlgili standartların maddelerinin bütünleşik bir yönetim sistemi oluşturmak için ele alınmaları
- Örnek uygulamalı çalışmalar

Katılımcılar:Kuruluşlarında ISO 9001 ve ISO 22000 yönetim sitemlerini bütünleşik olarak kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.
Ön Şart:Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir. Katılımcıların ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel eğitimlerini almış olmaları zorunludur.
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: