SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 22000+ISO 9001 Yönetim Sistemleri Entegre İç Denetçi

ISO 22000+ISO 9001 Yönetim Sistemleri Entegre İç Denetçi

Hedefi:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem standartları gerekleri doğrultusunda kuruluş içersinde oluşturulmuş Bütünleşik Yönetim Sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan Bütünleşik Yönetim Sistemi denetimlerine ait aşamaları açıklamak, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında Kuruluş İçi Gıda Bütünleşik Yönetim Sistemi denetçisi yetiştirmek.

İçeriği:
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların ve bütünleşik yönetim sisteminin tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar:Kuruluşlarında ISO 9001 ve ISO 22000 yönetim sitemlerini bütünleşik olarak kurmak, uygulamak, geliştirmek ve Kuruluş İçi Entegre Yönetim Sistemi Denetimi yapmaktan sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticilerle, alt kademe çalışanlar.
Ön Şart: Katılımcıların, gıda/kimya mühendisliği, gıda teknolojisi yüksek okulları, ziraat fakültesi gıda teknolojisi, fen fakültesi biyoloji, mikrobiyoloji bölümü mezunu olmaları veya gıda sektöründe deneyimli olmaları gerekmektedir. Katılımcıların ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel eğitimleri ile ISO 22000+ISO 9001 Entegre Bilgilendirme eğitimlerini almış olmaları zorunludur.
Süre: 3 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: