SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS Baş Denetçi Eğitimi (CQI/IRCA Onaylı)

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS Baş Denetçi Eğitimi (CQI/IRCA Onaylı)

Hedefi:
 • Uluslararası kabul gören denetçi uygulama teknikleri hakkında bilgilendirmek,
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS kapsamında denetim gerçekleştirme becerisini kazandırmak üzere gerekli bilgi ve tecrübe ile donatmak,
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği YS standardını tadil eden, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS Standardı ile gelen değişiklikler hakkındaki bilgileri pekiştirmek ve uygulanabilir kılmak,
 • Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği YS denetimi yapabilmek için, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS ve ISO 19011 “Yönetim Sistemi Denetim Kılavuzu” standartları çerçevesinde temel şartlar hakkında bilgilendirmek,
 • Başlangıcından sonuçlandırılmasına dek denetim sürecini ayrıntılarıyla öğrenilmesine kılavuzluk etmek, İş Sağlığı ve Güvenliği YS denetimlerinin yetkin bir biçimde yapılabilmesine yönelik planlama, yürütme, raporlama ve takip etme tecrübesini kazandırmak.
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS denetimlerinin, yönetim sisteminin uygulanmasındaki yeri ve önemi ile üçüncü taraf belgelendirmenin önemi ve kuruluşlara yararı hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgilendirmek,
İçeriği:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği YS ve denetim türleri hakkında genel giriş
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemi Denetim Klavuzu Standartları hakkında temel bilgilendirme
 • ISO 19011’e uygun olarak bir denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlanması ve takip edilmesi,
 • ISO 19011’e (gerektiğinde ISO/IEC 17021’e göre) uygun olarak bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolü
 • Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
 • Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
 • Denetçi özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Denetim planlanması ve yönetimi,
 • Soru listelerinin hazırlanması,
 • Denetimin gerçekleştirilmesi,
 • Denetimin raporlanması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
 • Örnek uygulamalı çalışmalar,
 • Baş Denetçi yeterlilik sınavı
 Kimler katılmalı?
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS denetimleri yapmak isteyen denetçi ve baş denetçi adayları
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin hazırlanmasında, uygulanmasında ve yürütülmesinde faaliyet gösteren ve daha ayrıntılı uygulamaya dönük bilgi talep eden YS sorumluları, YS sorumlu adayları.
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS standardını bilen, bağımsız olarak 3. taraf denetimleri yapmak isteyen denetçi, baş denetçi adayları

 
Katılım için ön şart: Katılımcıların önceden ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme/Temel Eğitimi ya da Standart Geçiş Eğitimi almış olmaları beklenir.
 
Sınav ve Sertifika:

Katılımcıların eğitim sonundaki sınava girmeleri için 10 gün süreleri olacaktır. Sınav çevrimiçi olarak gerçekleşeceği için katılımcılar sınavı kendilerine tanımlanan güne kadar istedikleri günde ve saat aralığında alabileceklerdir.

Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak ve eğitim sonunda yapılacak baş denetçi sınavında başarılı olan eğitim katılımcılarının her biri için uluslararası geçerliliği de olacak “CQI/IRCA Onaylı Başarı Sertifikası” düzenlenecektir. CQI/IRCA onaylı eğitimlerde eğitim sonundaki sınavda başarılı olamayan katılımcılara “Katılım” sertifikası düzenlenmektedir ve sertifika bedeli eğitim ücretine dahildir. 'Katılımcı Sertifikası' alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler. 2. sınav hakkında başarılı olan katılımcıların, sertifikaları üzerinde eğitimin gerçekleştiği tarih bulunacaktır. 1 yıl içerisinde alınabilecek tekrar sınavında, başarılı olunması halinde, “Başarı Sertifikası” için ödenmesi gereken ücret IRCA kurumunun belirlediği güncel fiyat 35 GBP +%18 KDV’dir.

Süre: 5 Günlük dönem (3. gün ara)

Bizi Takip Edin: