SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

Hedefi:
• Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
• Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılmasını sağlamak,
• Enerji yönetim sistemi standardı gereklilikleri hakkında bilgilendirmek,
• EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;
• Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi
• Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
• Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
• Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İçeriği:
• Standardın gelişimi ve genel giriş
• Standarttaki temel kavramlar,tanımlar
• Standart maddelerinin açıklanması
• Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
• ISO 50001 EnYS’ ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
• Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini kurabilmek.
• Bir enerji yönetim sistemi denetimi, raporlanması ve takibini yapmak.
• ISO 50001 EnYS kapsamında iç denetimin yeri
• Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
• Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
• Denetçi özellikleri,
• Denetim teknikleri,
• Denetim planlanması ve yönetimi,
• Soru listelerinin hazırlanması,
• Denetimin gerçekleştirilmesi,
• Denetimin raporlanması,
• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
• Örnek uygulamalı çalışmalar,
• İç denetçi yeterlilik değerlendirme sınavı.

Katılımcılar: İşletmelerde enerji yönetim sistemi oluşturacak, yürütecek, geliştirecek teknik personel ve sorumlular, Enerji Yönetim Sistemi temsilcileri, Enerji Yönetim Sistemi iç denetçi adayları

Ön Şart: Enerji Yönetim Sistemi kapsamına giren konularda (enerji, enerji birimleri, enerji verimliliği, vb.) bilgi birikimi sahibi olmak.

Süre: 3 Gün

Bizi Takip Edin: