SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi

Hedefi:
- ISO 9001:2015 standardının gereklerini standardın tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak,
- Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini sağlamak,
- Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İçeriği:
- Kalite ve Yönetim Sistemi olgusunun gelişimi,
- Kalitenin dört temel prensibi
- ISO 9000 nedir ve faydaları
- ISO 9000 Serisi Standartlar
- Kalite Terimleri,
- Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları
- ISO 9001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması,
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek ve bu kapsamda Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar.

Süre: 3 Gün

Bizi Takip Edin: