SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi

Hedefi:
ISO 9001:2015 iş dünyasındaki son yönelimleri ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde oluşturulmuş ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 14001, ISO 27001) uyumlu hale gelmiştir.
Standardın 2015 revizyonunda risk tabanlı düşünme ile proses yaklaşımı birleştirilerek, kuruluşun tüm seviyelerinde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü kullanılması sağlanmıştır.
ISO 9001 kalite yönetim sisteminin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapı-High Level Structure” üzerine kurulmuş olup, yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

İçeriği:
 - ISO 9001 standardında yapılan temel değişiklikler
 - Revizyondaki değişikliklerin kuruluşlar için anlamı ve etkileri
 - Yüksek seviye yapı ve Ek SL’in amacı ve kullanımı
 - Risk tabanlı düşünmenin önemi ve uygulaması
 - ISO 9001 2008’den ISO 9001:2015’e geçiş planlaması

Katılımcılar: ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlar ve ISO 9001 belgelendirmesi için sistem kuran kuruluşların kalite yönetim sistemi yöneticileri/sorumluları, kalite yönetim sistemi denetçileri, İş sağlığı ve güvenliği, çevre yöneticileri / sorumluları

Ön Koşul: Katılımcıların ISO 9001:2008 KYS Standardı hakkında bilgilerinin olması önerilir.

Süre: 1 Gün
 
Bizi Takip Edin: