SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 9001:2015 Kalite YS Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı)

ISO 9001:2015 Kalite YS Baş Denetçi Eğitimi (IRCA Onaylı)

Hedefi:
 • Uluslararası kabul gören denetçi uygulama teknikleri hakkında bilgilendirmek,
 • ISO 9001:2015 Kalite YS kapsamında denetim gerçekleştirme becerisini kazandırmak üzere gerekli bilgi ve tecrübe ile donatmak,
 • ISO 9001:2015 Kalite YS Standardı ile ilgili en son değişiklikler hakkındaki bilgileri pek ve uygulanabilir kılmak,
 • Etkili bir Kalite YS denetimi yapabilmek için, ISO 9001:2015 Kalite YS ve ISO 19011 “Yönetim Sistemi Denetim Kılavuzu” standartları çerçevesinde temel şartlar hakkında bilgilendirmek,
 • Başlangıcından sonuçlandırılmasına dek denetim sürecini ayrıntılarıyla öğrenilmesine kılavuzluk etmek, Kalite YS denetimlerinin yetkin bir biçimde yapılabilmesine yönelik planlama, yürütme, raporlama ve takip etme tecrübesini kazandırmak.
 • ISO 9001:2015 Kalite YS denetimlerinin, yönetim sisteminin uygulanmasındaki yeri ve önemi ile üçüncü taraf belgelendirmenin önemi ve kuruluşlara yararı hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgilendirmek,
 İçeriği:
 • ISO 9001:2015 Kalite YS ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemi Denetim Klavuzu Standartları hakkında temel bilgilendirme
 • ISO 19011’e uygun olarak bir denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlanması ve takip edilmesi,
 • ISO 19011’e (gerektiğinde ISO/IEC 17021’e göre) uygun olarak bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolü
 • Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
 • Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
 • Denetçi özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Denetim planlanması ve yönetimi,
 • Soru listelerinin hazırlanması,
 • Denetimin gerçekleştirilmesi,
 • Denetimin raporlanması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
 • Örnek uygulamalı çalışmalar,
 • Baş Denetçi yeterlilik sınavı (uzaktan çevrimiçi)
 Kimler katılmalı?
 • Çalışmakta olduğu kuruluşta ISO 9001:2015 Kalite YS denetimi yapmak isteyen baş denetçi adayları
 • ISO 9001:2015 Kalite YS standardını bilen, bağımsız olarak 3. taraf denetimleri yapmak isteyen baş denetçi adayları

Katılım için ön şart: Katılımcıların önceden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme/Temel Eğitimi ya da Standart Geçiş Eğitimi almış olmaları beklenir.
 
Sertifika:
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayacak ve eğitim sonunda yapılacak baş denetçi sınavında başarılı olan eğitim katılımcılarının her biri için “Türk Loydu Başarı Sertifikası” yanı sıra uluslararası geçerliliği de olacak “IRCA onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi Sertifikası” düzenlenecektir.

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Standardına uygun olarak kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek ve bu kapsamda Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar.

Süre: 5 Gün

Bizi Takip Edin: