SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş İçi Denetçi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş İçi Denetçi

Hedefi:
- İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İçeriği:
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar: Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görevlendirilmesi planlanan yönetici ve uzmanlar
Ön Şart:Daha önce ISO 9001:2015 veya ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş  eğitimine katılmış olmak
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: