SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO/CD 50501 İnovasyon Yönetim Sistemi Taslak Standardı Bilgilendirme Eğitimi

ISO/CD 50501 İnovasyon Yönetim Sistemi Taslak Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Hedefi:
ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından 2014 yılında 45 doğrudan katılımcı ve 135 değerlendirici ülkenin inovasyon uzmanları ile birlikte başlatılan çalışmalara Türkiye delegesi olarak katkı koymakta olan eğitmenimiz, ISO-50500 İnovasyon Yönetimi Sistemi Standardı serisi hazırlık çalışmalarında gelinen aşamalar ve standart içeriği hakkında bilgilendirme yapacaktır. Eğitim programının amacı; günümüzde önemli ve vazgeçilemez bir süreç olan inovasyon uygulamalarının, sürdürülebilir bir sistematik içinde yerine getirilmesini sağlamasını amaçlayan ve yakın zaman içinde yayınlanması beklenen standarda kuruluşların önceden hazırlık yapmalarını sağlamaktır.

İçeriği:
- İnovasyon kavramı, çeşitleri, tarihi ve eğilimler
- Standarizasyon piramidi ve standartın yapısı ve HLS (High Level Structure)
- ISO-50500 İnovasyon Yönetimi Standartı hazırlık çalışmaları
- Dünya’da inovasyon yönetimi standartları
     o AB standartları (CEN/TS 16555)
    o Ülke standartları (Portekiz, İngiltere, İrlanda, Rusya, Almanya,Fransa, Çin, İspanya, Brezilya, vb.)
- Yayına hazır ISO-50500 standartlar serilerinin kapsamı
     o ISO-50501 Şartlar
     o ISO-50502 İnovasyon yönetimi değerleme
     o ISO-50500 Tanımlar – terimler
     o ISO-50503 Partner seçimi için araç ve metodlar
-  ISO-50501 İnovasyon Yönetimi Sistemi – Şartlar Standartın kapsamı ve maddeleri
     o 4. Organizasyonun Kapsamı
     o 5. Liderlik (Vizyon, inovasyon stratejisi, politika, örgütlenme ve roller)
     o 6. Planlama (Fırsat ve risklerin değerlendirilmesi, hedef ve stratejiler)
     o 7. Destek (Kültür, işbirliği, zaman yönetimi, birikim ve fikri haklar yönetimi, işbirliği yönetimi, finans ve altyapı)
      o 8. Operasyon (İnovasyon süreçleri, inovasyon portfolyosu)
      o 9. Performans Değerlendirme (Göstergeler, izleme ve değerlendirme, assesment)
      o 10. İyileştirme
- Standartın yayınlanma planı
- Sonraki gelişmeler

Katılımcılar: ISO/CD 50501 İnovasyon Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak inovasyona dönük faaliyetleri için yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek yönetici ve uzmanlar, inovasyon becerilerinin geliştirilmesine ve bu yönde yürütülen faaliyetlere ve süreçlere ilgi duyan herkes.

Süre: 1 Gün

Bizi Takip Edin: