SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi

ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Revizyon Geçiş Eğitimi

Hedefi
Eğitimin amacı; daha önceden ISO/IEC 27001:2013 sürümü kapsamında Bilgilendirme ya da İç Denetçi Eğitimi alanlara yönelik olarak, 2022 yılında yeni sürümü yayımlanarak bir önceki sürümü tadil eden  ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı ile gelen değişiklikler hakkında katılımcılara uygulama  bilgisi ve becerisi kazandırmaktır.

İçeriği:

  • Mevcut uygulamadaki standartlar ve ISO/IEC 27001 ilişkisi
  • ISO/IEC 27001:2013 ile ISO/IEC 27001:2022 Standart maddeleri arasında farklılıklar ve standart maddelerine gelen temel değişiklikler, eklenen yeni kontroller ve değişiklik yapılan kontroller
  • Ek-A Bilgi güvenliği kontrolleri referansına bakış
Katılımcılar:
  • İlgili standardın önceki sürümü uyarınca bilgi güvenliği yönetim sistemini işleten kuruluş yönetcileri, sorumluları ve çalışanları
  • Standardın 2013 sürümü kapsamında daha önceden eğitim almış olanlar
  • Önceki standart sürümü kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işleten kuruluşlarda iç denetçi olarak faaliyet yürüten kuruluş çalışanları
Ön Şart:  Standart revizyon Geçiş Eğitimine katılacak olanların, önceden ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği  Yönetim Sistemi kapsamında Bilgilendirme Eğitimi ve/veya İç Denetçi Eğitimi almış olmaları gerekir. Denetçi ya da Baş Denetçi Eğitimi almış olanlara da bu eğitim önerilir.

Sertifika: Eğitime tam zamanlı katılan katılımcılar için "katılımcı sertifikası" düzenlenir.

Süre: 1 Gün
Bizi Takip Edin: