SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi

Hedefi:
Katılımcıları, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre oluşturulmuş yönetim sisteminin etkinliğini, yeterliliğini ve sürekliliğini denetleyebilmek için yetiştirmek.

İçeriği:
- İSG kavramı, ISO 45001 ile ilgili kavramlar,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi; Standardın şartları,
- Tehlikelerin tespiti, risk analizi,
- Yapı ve sorumluluklar, İSG Yönetim Programı,
- Denetim hazırlığı; Planlama ve ön çalışma
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar:Firmasında kurulu olan ISO 45001:2018 kapsamında  İş Sağlığı Ve Güvenliği yönetimi sistemini denetlemek isteyen üst ve orta seviye yöneticiler, mühendisler, iş yeri hekimleri, İSG Yönetim Temsilcileri
Ön Şart: Daha önceden ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş ya da  Temel/Bilgilendirme eğitimine katılmış olmak
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: