SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri (EnYS) Bilgilendirme

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri (EnYS) Bilgilendirme

Hedefi:
• Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
• Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılması,
• Enerji yönetim sistemi standardı gerekliliklerini anlatabilmek,
• EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;
• Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

İçeriği:
• Standardın gelişimi ve genel giriş
• Standarttaki temel kavramlar,tanımlar
• Standart maddelerinin açıklanması
• Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
• ISO 50001 EnYS’ ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
• Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini kurabilmek.
• Bir enerji yönetim sistemi denetimi, raporlanması ve takibini yapmak.

Katılımcılar: Standart hakkında bilgi sahip olmak isteyen herkes, İşletmelerde enerji yönetim sistemi oluşturacak, yürütecek, geliştirecek teknik personel ve sorumlular.
Ön Şart: Yoktur.
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: