SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri İç Denetçi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri İç Denetçi

Hedefi:
- ISO 5001 EnYS kapsamında iç denetimin aşamalarını tanıtmak,
- Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
- Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,
- Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İçeriği: 
- ISO 50001 EnYS kapsamında iç denetimin yeri
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri,
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları,
- Denetçi özellikleri,
- Denetim teknikleri,
- Denetim planlanması ve yönetimi,
- Soru listelerinin hazırlanması,
- Denetimin gerçekleştirilmesi,
- Denetimin raporlanması,
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi,
- Örnek uygulamalı çalışmalar,
- İç denetçi yeterlilik değerlendirme sınavı.

Katılımcılar: Enerji Yönetim Sistemi temsilcileri, Enerji Yönetim Sistemi iç denetçi adayları
Ön Şart: ISO 50001 EnYS standart temel/bilgilendirme eğitimine katılmış olmak
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: