SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2011

2011

TÜRK LOYDU ISO/IEC 17020 “A Tipi Muayene Kuruluşu” Akreditasyonu Kapsamına Gıda Hijyen ve Sanitasyon Kontrollerini Dahil Etti...
11.08.2011

TÜRK LOYDU; gıda üreticileri, yem üreticileri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreticileri, toplu yemek üreticileri, oteller, kafe ve restoranlar, gıda toptancı ve perakendecileri, marketler, su tedarikçileri, gıda depolama ve taşıma kuruluşları, gıda katkı maddesi üreticileri, su ürünleri üreticileri ile gıda güvenliği, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti performanslarına etki eden tedarikçilerinin hijyen ve sanitasyon kontrollerini ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler standardına uygun olarak Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) aldığı yetki ile gerçekleştirmektedir.

Gıda hijyen ve sanitasyon kontrolleri ile tesis yerleşimi, çalışma ortamı, makina ekipman, tesiste kullanılan su, buz ve buhar, atık yönetimi, zararlı kontrolü, temizlik ve sanitasyon, personel hijyeni ve sosyal alanlar, cam ve sert plastik kullanımı, ambalajlama, depolama ve taşıma koşulları gıda mevzuat ve standartlarına uygun olarak muayene edilmektedir.

Gıda hijyen ve sanitasyon kontrolleri; Türk Loydu tarafından oluşturulan denetim kontrol listelerinin yanı sıra, müşteri talepleri doğrultusunda hazırlanan denetim kontrol listeleri ya da müşteri tarafından temin edilen kontrol listeleri ile de gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

Türk Loydu hijyen ve sanitasyon kontrollerini aşağıda belirtilen mevzuat ve standartları esas alarak gerçekleştirmektedir;

  • 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu
  • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ürün/referans tebliğleri
  • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon-Genel Kuralları
  • CAC/RCP 1 Gıda Hijyeni İçin Genel Prensipler
  • PAS 220 Gıda Güvenliğinde Gıda Üretimi için Ön Gereksinim Programlar
  • ISO/TS 22002-1:2009 Gıda Güvenliği için Ön Gereksinim Programlar – Bölüm 1: Gıda Güvenliği


Bizi Takip Edin: