SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2013

2013

Türk Loydu Faaliyetlerini Türkak Akreditasyonları Kapsamında Sürdürmektedir!
27.06.2013

Çeşitli internet sayfalarında 27.05.2013 tarihinde yayımlanan "Türk Loydu TÜRKAK'tan çıkarıldı - Kuruluşundan bu yana Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın Genel Kurul’unda “üye” sıfatı ile yer alan TÜRK LOYDU’nun üyeliğine, yasada yapılan son değişiklikle son verildiği ortaya çıktı" başlıklı yazı nedeniyle konunun Türk Loydu tarafından açıklığa kavuşturulması zorunluluğu doğmuştur.
Bilindiği üzere, Türkiye’nin Avrupa Birliği mevzuatına uyumu çerçevesinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda TÜRKAK’ın kuruluş yasası 29 Haziran 2012 tarihinde değişikliğe uğramıştır, Türk Loydu'nun TÜRKAK Danışma Kurulu'na alınmaması da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) denetimleri sonucu Türkiye'nin Avrupa Birliği mevzuatına uyumu çerçevesinde yapılan değişikliklerin bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu yasal zorunluluğa rağmen değişikliğin "Türk Loydu TÜRKAK'tan çıkarıldı" başlığı ile kamuoyuna duyurulması yanlış anlaşılmaya yol açmaktadır.
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından 5-9 Mart 2012 tarihlerinde TÜRKAK’ta gerçekleştirilen denetimde ele alınan konulardan biri TÜRKAK’ın tarafsızlık ve bağımsızlığının korunması için uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunan kurumlarla organik bir ilişki içinde olmaması gerektiğidir. Bu konuya istinaden 29 Haziran 2012 tarihinde TÜRKAK’ın kuruluşuna dair 4457 sayılı kanunda değişiklik yapılmıştır. Buna bağlı olarak da TÜRKAK’ın idari yapısı ve yönetim kademelerinde de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde TÜRKAK’ın tarafsızlık ve bağımsızlığına ilişkin konular esas alınarak, genel kurul danışma kurulu olarak yeniden düzenlenmiş ve yönetim kurulu yapısı da değiştirilmiştir.
Türk Loydu Vakfı’na bağlı olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020 ve EN 45011 olmak üzere 4 akreditasyon standardı konusunda akredite edilmiş bulunmaktadır. TÜRKAK tarafından Türk Loydu’na verilmiş olan bu akreditasyonlar nedeniyle TÜRKAK’ın tarafsızlık ve bağımsızlığıyla ilgili uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılan değişikliklerde –TÜRKAK’ın uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunan kurumlarla organik ilişki içinde olmaması zorunluluğu karşısında- Türk Loydu TÜRKAK danışma kurulu üyeleri arasında sayılmamıştır.
Yukarıda açıklandığı üzere Türk Loydu’nun TÜRKAK danışma kurulu üyeleri arasında yer almaması Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) denetimi sonucu yapılan uyum düzenlemelerinin gereğidir. Bağımsız, tarafsız, güvenilir ve uzman bir ulusal klaslama, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Loydu’nun TÜRKAK danışma kurulu üyeleri arasında yer almaması Türk Loydu’nun kuruluş amacı, yetki ve akreditasyonları ile hiç bir şekilde ilgili değildir. Türk Loydu, her zaman olduğu gibi faaliyetlerini TÜRKAK’tan aldığı akreditasyonlar çerçevesinde, hizmet kalitesini arttırarak devam ettirmektedir.
Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Akreditasyon kapsamları
http://www.turkak.org.tr/online/search/akredite.asp linkinden doğrulanabilmektedir.


Bizi Takip Edin: