SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2014

2014

TÜRK LOYDU TANKER İŞLETMECİLERİ İÇİN TMSA2 SEMİNERİ DÜZENLEDİ
30.09.2014

Türk Loydu'nun Tanker İşletmecilerine yönelik düzenlemekte olduğu TMSA konusundaki eğitimlerin ikincisi 30 Eylül 2014 tarihinde Suadiye Otel’de gerçekleştirilmiştir.
Bu seminer, 18-19 Eylül 2014 tarihlerinde Türk Loydu Merkez Ofisinde düzenlenen, TMSA’in temel gereksinimlerinin ve tüm elementlerin anlatıldığı ilk eğitimin devamı olarak düzenlenmiştir. Başlıca Petrol Şirketleri (Oil Majors) tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bulunan gözlemler detaylı olarak örneklerle katılımcılara aktarılmıştır. Seminere Türkiye’de yerleşik faaliyet gösteren Türk Tanker İşleticileri büyük ilgi göstermiştir.
TMSA eğitimleri Türk Loydu’nun eğitim konusunda birlikte çalıştığı Alpha Marine Consulting Genel Müdürü, Baş denetçi Antonis Iordanidis tarafından verilmiştir.
Yunanistanda yerleşik faaliyet gösteren Alpha Marine Consulting TMSA konusundaki uzmanlık ve eğitim deneyimini Türk Tanker İşleticilerine aktarmıştır.
Türk Loydu, TMSA konusunda, örneğin; risk değerlendirme, kaza araştırma, değişim yönetimi ve TMSA’in çevre yönetimi konularında, eğitim hazırlığında olduğunu belirtmiştir.

TMSA Nedir ?
“Tanker Management Self Assessment (TMSA)”, ilk defa 2004 yılında, tanker operatörlerinin kendi yönetim sistemlerini değerlendirmeleri, ölçümleyip geliştirebilmeleri için bir araç olarak OCIMF ( The Oil Companies International Marine Forum) tarafından ortaya konmuş, 1 Temmuz 2008 den itibaren 2 versiyonu olan TMSA2 olarak yürürlüğe girmiştir.
Bu programın temel amacı, emniyet ve çevre koruma kültürünün gemi operatörlerince en etkin ve verimli şekilde geliştirilerek kullanılmasını sağlamak, sistemlerini bu kültürle geliştiren operatörlerin, kaza ve operasyonel kusurlardan arındırılmış olarak çalışmasını temin etmektir.
ISM Kod’un yürürlüğe girmesi ile minimum istekler karşılansa bile, birçok operatör, bu standartların üzerinde şartları gerçekleştirerek çalışabilmektedir.
Daha fazla emniyet ve çevreye duyarlılıkla çalışan tanker işleticilerinin sektördeki başarısı daha yüksek olmakta, yük taşıtan başlıca petrol şirketleri, bu işleticiler ile çalışmaktadırlar. Yüksek kalitede, daha emniyet ve çevre duyarlılığı ile çalışan firmaların öncelikle seçilmek istenmesinin nedeni de yük sahiplerinin yüklerini kayıpsız ve problemsiz taşınmasını hedeflemek istemesinden kaynaklanmaktadır.
TMSA2 programı, tanker işletcilerinin öncelikle kendilerini belirli yönetim sistemi modülleri ile ölçümlemesini öngörmekte, belirlenmiş standartlara daha fazla yaklaşan firmaların öne çıkmalarına imkan verilmektedir. Tanker işleticilerinin, kendi oluşturdukları sistemleri, TMSA modüllerine uygunluğu derecelendiren “Key Performance Indicator – KPI (Anahtar/ Önemli Performans Göstergesi)” ile kıyaslamaları ve “best practice guideline – en iyi örnekler” ile yönetim sistemi modüllerinde gerçekte nelerin hedeflendiğini görmeleri sağlanmaktadır. Bu yöntemle, problem, aksilik, ihmal, bilgi ve iletişim eksikliği gibi kusurların en aza indirilerek problemsiz operasyon yapılması teşvik edilmektedir.
TMSA tanker işleticiler için geliştirilmiş olsa da, üst düzeyde kalitede gemi işletmeciliği yapmak isteyen tüm şirketlerin örnek alabileceği ve kendine uyarlayabileceği yönetim aracıdır.


Bizi Takip Edin: