SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2016

2016

Sertifikalı SEVESO İç Denetçi Eğitimi
02.11.2016

Türk Loydu 12-15 Aralık 2016 tarihlerinde “Sertifikalı SEVESO Güvenlik Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi”  düzenliyor.

Türk Loydu tarafından; firmaların sistematik şekilde Güvenlik Yönetim Sistemi değerlendirmeleri yapabilmeleri amacıyla; “Türk Loydu Sertifikalı Güvenlik Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi” düzenlenecektir.

Eğitim Yeri: Türk Loydu Merkez Ofisi, Prof. Yücel Odabaşı Eğitim Salonu

Eğitim Tarihi ve Saati : 12- 15 Aralık 2016, 09:30-17:00 (4 gün)


1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında bulunan bir fabrikada gerçekleşen patlama ve patlama sonrası çevreye yayılan zehirli gaz sebebiyle endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan SEVESO Direktifi Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SEVESO Direktifi ve ulusal mevzuatımız kapsamında;  proses güvenliğinin sürdürülebilir olması için etkin yönetim sistemleri ile kontrol altında tutulması gerekmektedir. Yönetim sistemleri proses değişkenliklerini, operasyonel hataları, sistem performansını, çevresel koşulları ve en önemlisi insan hatalarını kontrol altında tutacaktır. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesi ve bağlısı EK-3  maddesi gereğince kuruluşların Güvenlik Yönetim Sistemi’ni sistematik şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.

Güvenlik raporu, dâhili acil durum planı, büyük kaza önleme politika belgesi dikkate alınarak planlanacak Güvenlik Yönetim Sistemi denetimlerinin etkin olabilmesi ve İş Müfettişlerince uygun bulunabilmesi için; denetimi gerçekleştirecek iç denetçilerin;  konularına teknik olarak hakim, denetim süreçlerini eksiksiz biçimde yürütebilecek bilgilerle donatılmış olması gerekmektedir.

Türk Loydu tarafından düzenlenen ilk sertifikalı SEVESO İç Denetçi eğitimine ilginin yoğun olması beklenmektedir.

Eğitime ilişkin detaylı bilgi; 0 216 581 37 12 numaralı telefondan,  www.turkloydu.org web sitesi üzerinden veya egitim@turkloydu.org  e-posta adresi üzeriden alınabilir.

Bizi Takip Edin: