SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2016

2016

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Semineri Düzenliyor
02.05.2016

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri,  16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan olur’u ile yürürlüğe girmiştir.
Kurulduğu 1962 yılından bu yana Türkiye’de denizcilik ve endüstri sektörlerinin  gelişimi için öncülük etmeyi kendisine misyon edinmiş Türk Loydu; Limanlar, Kıyı Yapıları, Terminaller ve Tersaneler faaliyet alanları gereği sektöre özgü mevzuatlara tabidir. Gemi yapım sanayi başta olmak üzere, ürünlerin deniz yoluyla taşınması, elleçlenmesi, depolanması dahil uzman kadrosu ve uzun yıllara dayalı deneyimiyle Türk Loydu; denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Limanlar, Kıyı Yapıları, Terminal ve Tersanelere özgü eğitim, muayene, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.
Bu kapsamda, konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin teknik kadrosunu bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi, özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek maksadıyla, “Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki konuların önemi ve Bakanlık tarafından yapılan denetimler dikkate alınarak; kıyı tesislerinin ilgili yönetmeliklere uygunluğunun sağlanabilmesi için önemli konu başlıklarının ve yapılması gereken uygulamaların anlatılacağı bir seminer düzenleme kararı almıştır.
Seminerde,  anılan yönetmelikler ile birlikte ön plana çıkan; kıyı tesisleri için elleçlenen yüklere özgü olarak uyulması gereken kurallar, oluşturulması gereken prosedürler ve eğitim alınması gereken konular vb. genel olarak ele alacak olup,  seminer sonunda gerçekleştirilecek olan “soru ve cevap” kısmında ise katılımcılardan gelen sorular yanıtlanacaktır.
Tarih ve Saat: 06 Mayıs 2016, Cuma – Saat: 10:00
Yer:Türk Loydu, Teoman Özalp Konferans Salonu, Tersaneler Caddesi No:26 Tuzla- İstanbul
Seminere katılım ücretsizdir.
AltText

Bizi Takip Edin: