SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2016

2016

Türk Loydu CTU CODE Eğitimlerinin ilkini mayıs ayı içerisinde Türk Loydu merkezinde gerçekleştirecek.
12.05.2016

Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)) Komite “(MSC.1/Circ.1497) IMO/ILO/UNECE Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (CTU Code)” onaylamıştır. Ayrıca komite “IMO/ILO/UNECE Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu ile ilgili bilgilendirici materyalleri (MSC.1/Circ.1498)” onaylamıştır.
Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri,  16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında EK–2 Madde 2,2. uyarınca araç yükleme işlemlerinde CTU Kod gerekliliklerinin uygulanması gerekmektedir.

Kurulduğu 1962 yılından bu yana Türkiye’de denizcilik ve endüstri sektörlerinin  gelişimi için öncülük etmeyi kendisine misyon edinmiş Türk Loydu; kara ve deniz yolu ile tehlikeli madde taşımacığı eğitimleri de (ADR, IMDG, RID, TMGD)  dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet vermektedir. Bu kapsamda, konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin teknik kadrosunu bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi, özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek maksadıyla, Türk Loydu olarak sektörün acil ihtiyacı olan  “Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)) Eğitimi”ni de eğitimleri arasına aldı.

Eğitimde aşağıdaki konuların aktarılması amaçlanmaktadır
 • CTU Kod hakkında genel bilgi
 • Genel tanımlamalar
 • Sorumluluk zinciri
 • Genel taşımacılık koşulları
 • CTU özellikleri
 • CTU kontrolleri
 • CSC plâkaları
 • Paketleme
 • Yükleme güvenliği
 • Yoğunlaşma sonucu oluşan hasarlar
 • Kontaminasyon
 • Fumigasyon
 • Eğitim programları
Bu kapsam da Türk Loydu Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)) Eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen;
Deniz ve kara lojistik sektörlerinde operasyonda görevi ve sorumluluğu olan taraflar,
Faaliyet alanı yükleme güvenliği ile ilgili olan işletmelerin operasyon sorumluları,
Mühendisler ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına yönelik olarak, Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)) Eğitimi’ni 23–24–25 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi plânlamaktadır.
AltText

Bizi Takip Edin: