SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2016

2016

Türk Loydu’ndan Limanlar ve Kıyı Tesislerine Yönelik “ Fumigasyon Operasyonları” ve “CTU Code” Eğitimleri
22.04.2016

Türk Loydu, kıyı tesisleri ve limanlar için önemli konular olan “ Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi” ve “Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (CTU Code) Eğitimleri” düzenliyor.

Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerine “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında;
• Araç yükleme işlemlerinde CTU Code gerekliliklerinin uygulanması ve
• Fumigasyon yapılmış yüklerin veya diğer maddelerin elleçlenmesinde çalışan kişilerin, görev tanımlarına ve yapacakları işe uygun olarak gerekli eğitimleri almaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarını bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi için özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek  insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, “Kargo Taşıma Ünitelerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu (CTU Code) Eğitimi” düzenlenecektir.

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) gereğince, gemilerde taşınan bazı yüklerin, zararlı ve istilacı haşerelerden korunması için zirai ilaçlarla ilaçlanması operasyonunda (fumigasyon operasyonu) uygun emniyet tedbirlerinin alınması, fumigasyon yapılmış dökme yük taşıyan gemilerde çalışan personelin operasyon sonucu ortaya çıkabilecek gazlardan olumsuz yönde etkilenmemesi ve olası can ve mal kayıplarının yaşanmaması amacıyla “Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi” eğitimleri, konusunda uzman eğitmenler ile Türk Loydu eğitim merkezinde Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

Eğitimler hakkında daha detaylı bilgi Türk Loydu Dış Eğitimler Bölümü’nden (egitim@turkloydu.org) alınabilir.
AltText AltText

Bizi Takip Edin: