SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2017

2017

Gözetim Şirketleri için Büyük Fırsat
24.08.2017

Türk Loydu Tarafından Düzenlenecek Gözetim Eğitimlerinde KOSGEB Desteği

Gözetim camiasının uzun zamandır gündeminde olan gözetim hizmetlerine yönelik mevzuat değişiklikleri geçen yıl sonu itibariyle yayınlanmaya başladı. 16 Aralık 2016 tarihli 29920 sayılı resmi gazete ile yayınlanan ilk mevzuat olan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine, gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan diğer mevzuatlar ile de deniz ticareti çerçevesinde tehlikeli yük ve yükleme emniyeti bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetini gerçekleştirecek gözetim şirketleri için ilave şartlar getirildi.

Yeni mevzuatlarla ortaya çıkan; akreditasyon, vasıflandırma, “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” yükümlülüklerinin yanı sıra; gözetim yetkililerinin mevzuatlarda belirtilen bir dizi eğitime katılması şartı gözetim sektörü için önemli bir gündem konusu oldu.

Küçük-orta ölçekli gözetim şirketleri eğitim maliyetleri konusunu değerlendirme çalışmaları yaparken, Türk Loydu tarafından gözetim eğitimleri için sosyal medyada ve web sitesinde yapılan KOSGEB desteği imkanına yönelik bilgilendirmeler sektörde yoğun ilgi ile karşılandı.

Türk Loydu’nun düzenleyeceği gözetim yetkilisi eğitimleri KOSGEB tarafından min. %50 oranında geri ödeme kapsamına girmekte olup, bu oran eğitimlerin bulunduğu bölgeye göre %70’e kadar çıkabilmekte.

Türk Loydu’nun hem eğitim kuruluşu hem de TÜRKAK tarafından akredite bir belgelendirme kuruluşu olması nedeniyle yıllık 20.000 TL’na kadar KOSGEB eğitim desteğinden faydalanma imkanını sunabilen tek eğitim kuruluşu olması, gözetim şirketleri için maliyetleri azaltmaları yönünde önemli bir fırsat olarak görünüyor. KOSGEB eğitim desteği ile daha detaylı bilgiler Türk Loydu web sitesinde (www.turkloydu.org) sunulmakta.

TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE’ye göre Deniz Gözetim Yetkilisinin faaliyet alanı kapsamında almakla zorunlu olduğu eğitim seminerleri ve süreleri:

a) Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi 1 gün

b) Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri 1 gün

c) Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün

ç) Konteyner ve Diğer Yük Taşıma Birimleri Gözetim Eğitimi Semineri 1 gün

d) Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin

Tespiti Eğitimi Semineri 1 gün

e) Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri 2 gün

f) Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün

g) Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün

ğ) Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün

h) Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün

ı) Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri 1 gün

i) Konteyner / Araç yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri 1 gün

j) IMSBC Kod Eğitimi Semineri 2 gün

k) INF Kod Eğitimi Semineri 1 gün

l) IBC Kod Eğitimi Semineri 2 gün

m) Timber Kod (TDC Code) Eğitimi Semineri 2 gün

n) Grain Kod Eğitimi Semineri 2 gün

o) IGC Kod Eğitimi Semineri 2 gün

ö) CTU Kod Eğitimi Semineri 2 gün

Eğitimlere ilişkin detaylı bilgi; 0 216 581 37 12 numaralı telefondan, www.turkloydu.org web sitesi üzerinden veya egitim@turkloydu.org e-posta adresi üzeriden alınabilir. 

AltText

Bizi Takip Edin: