SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2017

2017

Türk Loydu Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü Eğitim Modülü Hazırlayacak
09.02.2017

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı desteği,  Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe ile gerçekleştirilen "Navigational Equipment Oriented Colregs Training (NEO-COL)" başlıklı Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projesi ile ilgili faaliyetler Türk Loydu koordinatörlüğünde devam etmektedir.

Türk Loydu, aralarında Türkiye’den Tuzla Kaymakamlığı’nın yanı sıra  İspanya’dan denizcilik eğitimleri veren, Romanya’dan Constanta Denizcilik Üniversitesi’nin de yer aldığı, Polonya’dan bilişim dersleri ve elektronik eğitim programları hazırlayan ve Almanya’dan teorik ve pratik navigasyon, yasal gereklilikler, güvenlik gibi eğitimler veren ortakların yer aldığı proje kapsamında “Navigational Equipment Oriented Colregs Training” adlı interaktif mesleki eğitim modülü hazırlayacaktır.

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün klasik eğitiminde pratikte karşılaşılan bazı sorunlara cevap vermemesi ya da yanlış yorumlanması nedeniyle ciddi tehlikelerin atlatıldığı hatta bazı durumlarda çatışmalar gerçekleştiği bildirilmiştir. Buna bir neden olarak değişen, gelişen haberleşme ve navigasyon cihazlarının konu tüzük eğitimine entegre edilmemesi gösterilebileceği gibi eğitimin kendisinin de yetersizliğinden yola çıkılmıştır. Bu nedenle söz konusu tüzüğün daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanacak eğitim programı aralarında Türkiye’nin de bulunduğu program üyesi ülkeler başta olmak üzere, bütün AB ülkelerinde kullanılacak bir elektronik eğitim programı başlatılacaktır. Ulusal Ajans’ın Erasmus+ çerçevesinde mali destekte bulunduğu projede Türk Loydu projenin koordinasyonunu üstlenecektir. Projenin tanıtım ve yaygınlaştırmasını Tuzla Kaymakamlığı üstlenirken diğer ülkelerdeki ortaklar eğitim modülünün içeriği, yazılım ve modülün değerlendirilmesi  gibi alanlarda katkı sağlayacaklardır.

Projenin başlangıç aşamasında üye 5 ülke denizcileri ile kendi dillerinde yapılacak anketlerle ilgili tüzüğün hangi bölümlerin yanlış yorumlandıkları, bilgilerin eksik olduğu ya da unutulduğu ölçülecek. Hazırlanacak programda geçmişte yaşanan ve kayıtlara geçen kazaların yanı sıra anketlerden edinilen bilgiler de dikkate alınacaktır. Eğitim alacak olanların bilgisayarda kullanacağı program yerine göre görsellerle de zenginleştirilerek akılda kalıcılığı ve doğru öğrenmeyi teşvik edecektir. Bu bağlamda özellikle ülkemizdeki denizcilerin de eğitim ihtiyaçlarına cevap verileceği düşünülmektedir.

Resmi olarak 30.12.2016 tarihinde başlayan projenin, 31.12.2018 tarihine kadar sürmesi planlanmaktadır.

Proje AB’nin teşvik programları arasında yer alan “Erasmus+” catisi altinda destek görecektir. Erasmus+, 2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayan bir programdır. Programın genel amaçları:

• kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
• kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,
• istihdam olanaklarının arttırılması
Erasmus+ programı bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecektir.

NEO-COL projesi kapsamında, 22-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Türk Loydu’nun evsahipliğinde Tuzla’da proje başlangıç toplantısı düzenlenecektir. Proje toplantısına Tuzla Kaymakamlığı,  Sea Teach S.L. (İspanya), Constanta Maritime University (Romanya), Danmar Computers (Polonya), MSG MarineServe GmbH (Almanya)’dan proje temsilcileri katılacaklardır. 
 
AltText

Bizi Takip Edin: