SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Türk Loydu Etik Prensipleri

Türk Loydu Etik Prensipleri

TÜRK LOYDU can, mal ve çevre korumayı amaçlayarak klaslama ve uygunluk değerlendirme hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman ulusal bir kurumdur. TÜRK LOYDU saygınlığı ölçüsünde yaşamını sürdürür ve teknik çalışmalarının kabulü ancak dürüstlüğünü ve yeterliliğini sürekli kanıtlaması ile mümkündür. TÜRK LOYDU’nun bu ilkeleri çerçevesinde varolabilmesi, çalışanlarının yürüttükleri faaliyetler ile mümkündür. TÜRK LOYDU çalışanları gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bu “Etik Prensipler”i titizlikle uygular.

“Etik Prensipler” TÜRK LOYDU çalışanlarının faaliyetlerini iyi niyet, dürüstlük ve üstün başarı ile yerine getirmesini hedefler. Bu “Etik Prensipleri” nin uygulanması TÜRK LOYDU’ nun saygınlığının sürdürülmesi konusunda önemli bir tedbirdir. TÜRK LOYDU çalışanları yürüttükleri her faaliyetin TÜRK LOYDU’nun bir göstergesi olduğunun daima bilincindedir. 

TÜRK LOYDU çalışanları;
 • Her şart altında “Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahütnamesi”ne uygun hareket eder.
 • Kurum Politikasına uygun hareket eder.
 • Görevini doğru, süresinde ve ilgili kural ve gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirir.
 • İlgili hizmetini (sörvey, denetim, plan onay) tamamlamadan sertifika/ doküman yayını/ onayı/ damgalaması gerçekleştirmez.
 • Görevini kurumu temsil ettiğinin bilinciyle, kurumun saygınlığına her zaman olumlu katkı sağlayacak ve asla imajına zarar vermeyecek şekilde yerine getirir.
 • Görevini yerine getirirken çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve üçüncü taraflara karşı saygılı, dürüst ve tarafsız davranır, diğer klas/ uygunluk değerlendirme kuruluşların imajına zarar verebilecek veya itibarını yıpratacak taraflı, asılsız veya hatalı bilgi paylaşımında bulunmaz. 
 • Çift klas altındaki gemilerde görevini yerine getirirken, diğer klas kuruluşu ile koordinasyon içinde hareket eder.
 • Kişisel, ailevi ya da iş ilişkisi bulunan müşteri ve ilgili taraflardan gelecek hizmet taleplerine bağlı işlerde görev almaz. 
 • Kararlarının ve dürüstlüğünün bağımsızlığı ile çatışma yaratacak aktivitelerde bulunmaz.
 • Kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, finansal ve diğer baskılardan arındırılmıştır. Buna aykırı bir durumda Genel Müdür’e bildirir. Benzer baskılara Genel Müdür’ün maruz kalması durumunda Şirket Yönetim Kurulu’na bildirir.
 • Herhangi bir ücret veya izin verilir olmayan bir hediye kabul etmez, veya bunu önermez. Herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk gözlemlediğinde Genel Müdür’e bildirir. Not: Maliyeti aşırı olmayan iş ile ilgili yemek ve içecekler, maddi değer oluşturmayacak tanıtım materyalleri (örn. kalem, ajanda, plaket, taşıyıcı bellek gibi) izin verilen hediye olarak kabul edilir.
 • Her müşteri ve çalışma arkadaşına aynı profesyonellik düzeyi ve güvenilirlikte hizmet üretir. Faaliyetlerini ayrım gözetmeksizin uygular.
 • Müşteri memnuniyetini gözeterek, hizmet kalitesini riske atmaksızın veya düşürmeksizin müşteri ile pozitif ilişki kurar.
 • Uzmanlaşarak mesleğinde ilerlemek için çaba gösterir, mesleki saygınlığının artması için sürekli araştırır, kendini geliştirir.
 • Görevini icra ederken güvenlik, sağlık, çevrenin korunması ve toplum refahını ön planda tutar.
 • Görevini,  dürüstlük ve onurunu koruyarak icra eder.
 • Görevini icra ederken elde ettiği gizliliği olan bilgileri, müşterilerinin fikri mülkiyet hakları ve ticari özellikli bilgileri de dahil olmak üzere ilgili mevzuatın gerektirdiği haller, mahkeme kararı, yasal işlemler ve Bayrak Devleti'ne gerekliliği dışında ve bu durumlarda da müşteri haberdar edilerek veya müşterinin izni dışında hiç bir şekilde üçüncü taraflara aktarmaz veya ifşa etmez. Klaslama ve Bayrak Devleti adına verilen hizmetlerin IACS gereksinimlerine uygun olarak şeffaflığı bu gizlilik ilkesi ile çelişmemektedir.
 • Kendi kariyerini geliştirmek için gösterdiği çabayı,  çalışma arkadaşları ve sorumluluğunda olan çalışanları için de gösterir, kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanır ve destek sağlar.      
 
Bizi Takip Edin: