SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
İleri Mühendislik Hizmetleri

İleri Mühendislik Hizmetleri

Türk Loydu, teknik bilgi birikimini ve uzmanlığını sektörün hizmetine sunmak amacıyla; ileri mühendislik uygulamaları, tüm yüzer yapıların stabilite ve diğer hesapları, fizibilite etüdleri, özel yüzer yapıların temel dizaynı (fabrika gemileri, yüzer evler, yüzer marina sistemleri, özel amaçlı şamandıralar) vb. konularda standartlara/kurallara/genel mühendislik kavramlarına dayalı rasyonel, uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

İleri Mühendislik Hizmetleri

Global Mukavemet Analizleri: Gemi kirişinin global yüklere verdiği tepkinin 3D sonlu elemanlar modeli analizi.

Lokal Mukavemet Analizleri: Klas kurallarının kapsamadığı ya da yapısal mukavemetin doğrudan hesap yöntemleri ile kanıtlanmasının gerekli olduğu durumlarda, yapının lokal mukavemet hesaplarının yapılması. Ayrıca yapısal detaylar civarında gerilme yığılmalarının hesabı.

Lineer ve Lineer Olmayan Burkulma Analizleri: Gemi kirişinin nihai dayanımının (ultimate strength) hesabı. Bu sayede gemi kirişinin gerçek güvenlik sınırları hesaplanır. Güverte, borda ve dip panelleri için lineer veya lineer olmayan burkulma analizleri ile kritik yüklerin ve nihai dayanımın hesabı.

Global Titreşim Analizleri: Tekne kirişi ve üst yapının doğal frekanslarının ve titreşim mod şekillerinin sonlu elemanlarla hesabı.

Lokal Titreşim Analizleri: Güverte ve üst yapı panelleri, tank duvarları gibi lokal yapıların rezonans frekansları ve mod şekilleri hesabı ve tahrik frekansları ile karşılaştırılması.

Zorlanmış Titreşim Analizi: Yapının dinamik tahrik kuvvetlerine verdiği tepkinin hesabı

Çarpışma ve Düşme Simülasyonları: Serbest düşme ya da çarpışma nedeniyle yapının dinamik tepkinin simülasyonu.

Şok Analizleri: Yapının zamana bağlı olarak şok yüküne olan tepkisi, şok yükleri nedeniyle yapıda oluşan gerilme ve deformasyonların hesabı.

Common Structural Rules (CSR): Petrol tankerleri ve dökme yük gemileri için CSR’ın gereksinimi olan global kargo tank sonlu eleman, lokal mukavemet, yorulma, burkulma analizleri ve nihai dayanım hesapları.

Kara endüstrisi ve deniz yapıları için statik ve dinamik yapısal analizler: Yapısal dinamik ve statik analizler, düşme testi ve kaynak simülasyonları.

Özel Projeler için Hizmetler

Türk Loydu, özel yüzer yapıların (fabrika gemileri, yüzer evler vb.) fizibilite ve olurluk etüdleri, özel deniz ve kara yapılarının mukavemet analizleri konularında hizmet vermektedir.

Stabilite ve Diğer Hesapların Hazırlanması

Türk Loydu, onay faaliyeti gerçekleştirmediği gemiler için stabilite, yaralı stabilite, fribord, tonaj, dökme yük hesaplarının hazırlanması ve tank kalibrasyonu konularında hizmet vermektedir.

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#177#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 70
Faks: +90 216 581 38 40
E-Posta: plan@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: