SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Dekarbonizasyon

Dekarbonizasyon


Fosil yakıtların yakılması sırasında açığa sera gazları dünyamız için büyük tehlike oluşturmaktadır. Atmosfer içinde seviyesi günden güne artan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot monoksit (N2O) ve ozon (O3) gazları sera etkisi oluşmasına sebep olmaktadır. Sera etkisi ile dünyamızın atmosfer ve yer kabuğu sıcaklığı artmakta ve doğal olmayan bu artışın gelecek yıllarda en kötü sonucu olarak ise buzulların hızla erimesi gösterilmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve örgütler bu konu üzerine çeşitli projeler yürütmekte devletler de tüm bunlar için kaynaklar ayırmaktadır. Klasik tahrik sistemleri yerlerini elektrik tahrikli, batarya tahrikli, yenilebilir enerji kaynaklarından tahrikli ve hidrojen yakıt pili tahrikli sistemlere bırakmaktadır. Enerji kaynağı olarak zararlı emisyon gazları çıkarmayan lityum bataryalar, yüksek şarj kapasiteli kapasitörler, yenilebilir kaynakları ve hidrojen yakıt pilleri gibi kaynaklar uygulama projelerinde kullanılmaya başlamıştır. Türk Loydu Uyg. Değ. A.Ş. (TL) denizcilik sektöründeki bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sektörün klaslama ve ürün sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanması için bu sistemlere yönelik kural setlerini hazırlamaktadır. Kurallar ilgili uluslar arası ve ulusal standartların ışığında, gemilerde can güvenliği ve mal ve çevre emniyetinin sağlanması ana hedefine göre oluşturulmaktadır. Hâlihazırda TL’nin bataryalı tahrik sistemleri ve yakıt pili tahrik sistemlerinin gemilerde kullanımına ilişkin kılavuzları yayınlanmıştır. Bu yayınlar sektördeki gelişmeler ve kullanım tecrübelerinden elde edilen girdilere göre revize edilmektedir.

Zeetug Projesi

Türk Loydu bu aşamada lityum iyon akü tahrikli tekneler için kendi kurallarını geliştirmeye başlamış ve dünyada ilk defa batarya (elektrik) tahrikle romörkör hizmeti vermek üzere üretilen Zee TUG projesinin klaslama faaliyetlerini yürütmüştür.
 
AltText
AltText
 
Bizi Takip Edin: