SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Klaslama

Klaslama

 • Yeni inşa edilecek bir geminin klaslanması için, Türk Loydu’na Yeni İnşa Gemi Klaslama Talep Formu doldurularak başvurulur. Form eksiksiz olarak doldurulmalı, tereddüt halinde Türk Loydu’na başvurulmalıdır. Türk Loydu Kuralları altında Klaslama ve Sörveyler’deki Bölüm 2 – D.Klaslama İşaretleri bölümü incelenmeli ve özellikle formda yer alan klaslama işaretleri bölümü ileride oluşabilecek sorunlar nedeniyle mutlaka doldurulmalıdır.
 • İnşa edilecek geminin tipi, tonajı, boyutları ve özellikleri dikkate alınarak, Türk Loydu tarafından hazırlanan klaslama teklifi yazılı olarak başvuru sahibine iletilir.
 • Teklifin uygun bulunarak yazılı olarak teyidinin ardından, klaslama sözleşmesi hazırlanır ve imzalanmasının ardından klaslama işlemlerine başlanır.
 • Türk Loydu klası kontrolunda inşa edilecek gemilerin inşaatına başlanmadan önce gerekli resim ve dokümanlar onay için Türk Loydu’na verilmelidir. Resim ve dokümanların imalat başladıktan sonra verilmesi halinde çıkabilecek sorun ve uygunsuzluklarda, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Öncelikle genel ve çelik tekne yapısı ile ilgili olan resim ve hesaplar, daha sonra makina, elektrik ve varsa otomasyon sistemi ile ilgili olan resim ve hesaplar onay için Türk Loydu’na verilecektir. Özel gemi tipleri söz konusu olduğunda, geminin özelliklerine bağlı diğer resim ve hesapların; yasal sertifikalar talep ediliyorsa, bunlara ilişkin dokümanların da Türk Loydu’na ayrıca verilmesi gerekmektedir. Talep edilen resim, hesap ve dokümanların eksiksiz teslim edilmemesi halinde gemiye Türk Loydu’nca herhangi bir belge düzenlenemez.
 • Onay için sunulacak resim ve dokümanlar Türk Loydu kurallarına, ilgili uluslararası kurallara ve genel mühendislik prensiplerine uygun olarak hazırlanmış ve inşaatın başlamasından yeteri kadar önce kontrol edilmek üzere Türk Loydu’na verilmiş olmalıdır. Verilen resimler ve hesaplar, Türk Loydu yapım kurallarına uygunluklarının kontrol edilebilmesi için gerekli bilgileri içermeli; geminin klas işareti açık olarak ve bütünüyle belirtilmiş olmalıdır.Türk Loydu, daha fazla bilgi ve ayrıntı isteme hakkına sahiptir.
 • Türk Loydu’na teslim edilen resimler, hesaplar ve diğer dokümanlar, kurallara uygunluk yönünden incelenir; -gerektiğinde düzeltmeler de yapılarak- onaylandıktan sonra birer kopyaları tasarımcıya/tersaneye/gemi sahibine iade edilir.
 • Onaylı resimlerde ve hesaplarda yapılması düşünülen herhangi bir değişiklik isteği, işe fiili olarak başlanılmadan önce görüş ve onay için Türk Loydu’na gönderilmelidir.
 • Türk Loydu klası altında inşa edilerek sertifikalandırılacak bir gemide kullanılacak olan malzeme, makina ve teçhizatın Türk Loydu sertifikasını taşıması zorunludur. Bu açıdan, kullanılacak olan malzeme, makina ve teçhizat, -gerekenlerin resimlerinin kontrol ve onayları da dahil olmak üzere- üretim kontrolleri ve testleri yapılarak, gemide kullanıma uygunlukları yönünden sertifikalandırılır. Malzeme, makina ve teçhizatın sertifikalandırılması için, mutlaka yalnızca Türk Loydu’na başvurulmalı; konuya ilişkin şartname, teklif isteme mektubu v.b. belgelerde “Türk Loydu Sertifikasına sahip olma” şartı özellikle belirtilerek temin edicilerin Türk Loydu ile teması sağlanmalıdır. Türk Loydu’nun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlanması ve diğer klas kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları nedeniyle; malzeme, makina ve teçhizatın üretim ve test yeri, sertifikalandırma işlemi açısından herhangi bir soruna ve gecikmeye yol açmayacaktır.
 • Türk Loydu gözteimi altında inşa edilecek veya değişim yapılacak gemilerde yapılacak kaynakların kaynak yöntemleri Türk Loydu tarafından onaylanmış; gemiyi inşa edecek tersanedeki ve/veya taşaronlardaki kaynakçılar, ilgili Türk Loydu kuralları çerçevesinde sertifikalandırılmış olmalıdır.
 • İnşa edilen gemi, inşaatının ve donatımının ilk aşamalarından başlamak üzere, sırasıyla blok imalatı, blok montajı, kızak veya havuzda montaj, ön donatım, kızak veya havuzda donatım ve denize iniş sonrası donatım aşamalarında kontrol ve muayene edilerek, gerekli test ve tecrübeleri gerçekleştirilerek; Türk Loydu onaylı resimlere ve Türk Loydu kurallarına göre inşa edilmesi sağlanır.
 • Türk Loydu, Tersanenin ve diğer yapımcıların yapım tesislerini ve yöntemlerini, yapım kurallarının isteklerini karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere ayrıca değerlendirir. Test edilmiş olan üretimin kabul edilmesi, genel olarak, söz konusu değerlendirmenin onaylanmış olması şartına bağlıdır.
 • Türk Loydu sörveyörlerinin, görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri açısından, gemiye ait ve onaya tabi kısımların yapıldığı, monte ve test edildiği atölyelere/üretim yerlerine serbestçe girebilmeleri sağlanmalıdır. İstenen testlerin başarılı olarak tamamlanması için, tersane veya yapımcı, sörveyöre gerekli yardımcı personeli ve teçhizatı ayrıca sağlamalıdır.
 • Onaya tabi tekne, makina ve elektrik donanımları ile özel teçhizat, onaylanmış resimlere uygun olarak yapılmalıdır.
 • Yapım kurallarına göre zorunlu kılınmış tüm muayene ve testler başarılı olarak tamamlanmalıdır.
 • İşçilikler, geçerli olan mühendislik standartlarına ve/veya Türk Loydu kural ve isteklerine uygun olmalıdır.Gemi inşaatının tamamlanmasından sonra gerek liman ve gerekse seyir tecrübelerine Türk Loydu sörveyörlerince nezaret edilerek; makina ve sistemlerin uygun olarak çalıştığı belirlenecektir.
 • Seyir tecrübeleri sonuçlarının da uygun bulunmasının ardından, gemiye Türk Loydu Klas Sertifikası düzenlenir.
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#161#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 10
E-Posta: deniz@turkloydu.org
E-Posta:
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#177#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 70
Faks: +90 216 581 38 40
E-Posta: plan@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: