SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Harç Ödemesi Bildirim Formu

Harç Ödemesi Bildirim Formu


Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi (International Load Line Certificate)

Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Construction Certificate)

Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)

Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi (Cargo Ship Safety Radio Certificate)

Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası (Passenger Ship Safety Certificate)

Uluslararası Tonilato Belgesi (International Tonnage Certificate)

Muafiyet Sertifikası (Exemption Certificate)

Emniyet Yönetimi Belgesi (Safety Management Certificate)
Now

Özel Amaçlı Gemi Emniyet Belgesi (Special Purpose Ships Safety Certificate)
Now

Sıvılaştırılmış Gazları Dökme Halde Taşımak İçin Uygunluk Belgesi (Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk)
Now

Tahıl Taşıma İçin Yetkilendirme Belgesi (Certificate for the Carriage of Grain)
Now

Tehlikeli Kimyasal Maddeleri Dökme Halde Taşımak İçin Uygunluk Belgesi (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk)
Now

Uluslararası Balast Suyu Yönetim Sertifikası (International Ballast Water Management Certificate)
Now

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Koduna Uygunluk Belgesi (International Statement of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargo)
Now

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu Uygunluk Belgesi (International Document of Compliance)
Now

Uluslararası Enerji Verimliliği Sertifikası (International Energy Efficiency Certificate)
Now

Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (International Ship Security Certificate)
Now

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Belgesi (International Air Pollution Prevention Certificate)
Now

Uluslararası Makine Hava Kirliliğini Önleme Belgesi (International EIAPP Certificate)
Now

Uluslararası Organik Tutunma Önleyici Sistem Sertifikası (International Anti-Fouling System Certificate)
Now

Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi (International Oil Pollution Prevention Certificate)
Now

Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Belgesi (International Sewage Pollution Prevention Certificate)
Now

Uluslararası Yüksek Hızlı Tekne Emniyet Belgesi (International HSC Safety Certificate)
Now

Zararlı Sıvı Maddeleri Dökme Halde Taşımak İçin Uluslararası Petrolle Kirliliğin Önlenmesi Belgesi (International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk)
Now
 
Bizi Takip Edin: