SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Tip Onayı

Tip Onayı

Tip Onayı, imalatı yapılan bir ürün gurubunun, o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanması ve gerekli testlerin yapılarak, ürünün koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilerek belgelenmesidir.

Türk Loydu Tip Onayı Belgesi, üretici firma tarafından üretilerek piyasaya sürülen her bir ürünün standard, kural ve spesifikasyonlarda belirtilen test ve kontrollerinin Türk Loydu sörveyörü huzurunda yapıldığını göstermez. Türk Loydu Tip Onayı alan bir ürünün sorumluluğu sadece imalatçıya aittir.

Türk Loydu tarafından düzenlenen Tip Onayı Belgesi, bu ürünün, üretici tarafından uygulanan Kalite Yönetim Sistemi garantisi altında bulunan üretim şartlarının değişmemesi koşuluyla, ürüne ait isteklerin yerine getirileceğini ifade eder.

Tip Onayı sürecinde yürütülen işlem,
  • ürünün dizaynının kural ve/veya standart taleplerine uygunluğunun saptanarak onaylanması
  • üretim prosesinin kontrolu
  • malzeme kontrolu
  • imalatı yapılan bir ürün gurubunun o ürünü temsil eden bir ya da daha fazla örneğinin seçilerek, gerekli testlerin yapılması
yoluyla, ürünün istenen koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilmesidir.

Başka bir deyişle, tip onay sertifikası bütün işlemlerin her ürün için ayrı ayrı yapılarak belgelendiği ürün/test sertifikası gibi tek tek ürünlerin kalitesini garanti etmemekle birlikte; üreticinin, o ürün gurubunu, talebe uygun üretebilecek olanak ve koşullara sahip olduğunu belgelemektedir. Tip Onayı başvurusu, Türk Loydu Tip Onayı Bilgi/Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılır. Başvuru sahibinin ürün imalatçısı olması esastır. Ancak ürünün imalatından, pazara sunuluşuna kadar devreye giren işletmeler de (örneğin; ürünü ihraç eden kuruluş) Tip Onayı Belgelendirmesi amacıyla başvurabilir. Bu durumda, ürüne ait gerekli proje ve teknik doküman kontrolleri ile ürün test ve kontrolleri ve imalatçı firmanın kalite yönetim sisteminin denetimi için imalatçının, “her türlü kolaylığın sağlanacağına” dair mutabakatının, yazılı olarak Türk Loydu’na iletilmesi gerekmektedir.

Test ve kontrol sonuçlarının da uygun bulunması halinde Tip Onay Sertifikası düzenlenir. Firma ve onaylı ürünü, “Türk Loydu Tip Onaylı Ürünler Listesi”ne eklenir.

Türk Loydu Tip Onay Servis Sağlayıcı Kuruluşlar için Logo Kullanım Kuralları
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#332#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 10
E-Posta: mp@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: