SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

1962 yılında teknik uzmanlık kuruluşu olarak kurulmuş olan Türk Loydu, ADR 6.2, 6.7, 6.8, 6.11 ve CSC kapsamında EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi Muayene Kuruluşu olarak sürdürdüğü belgelendirme ve muayene hizmetlerinin yanısıra, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak taşınabilir basınçlı ekipmanlar konusunda hizmet vermektedir. Kurumumuz, 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler Kapsamında Onay, Sertifikalandırma ve Muayene İşlerini yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Web-site-tehlikeli-madde-tasimaciligi-g-rsel.png
 
Yetki kapsamımızda onay, sertifikalandırma ve muayene faaliyetleri yürüttüğümüz ekipmanlar şu şekildedir;

Silindirler: Su kapasitesi 150 litreyi geçmeyen taşınabilir basınçlı kap anlamına gelir.

Tüpler: (Sınıf 2) Su kapasitesi 150 litreden çok ve 3000 litreden az olan, dikişsiz veya kompozit yapıda taşınabilir bir basınçlı kap anlamına gelir.

Silindir demetleri: Birbirlerine iliştirilmiş, bir manifoldla birbirine tutturulmuş ve tek bir parça olarak taşınan silindir topluluğu anlamına gelir. Sınıf 2 (ADR 2.2.2.1.3'e göre T harfi ile başlayan gruplar) zehirli gazlarının taşınması amaçlandığında su kapasitesi 1000 litreyle sınırlıdır; bu durum haricinde toplam su kapasitesi 3000 litreyi geçemez.

Aerosol püskürtücüler: Metal, cam veya plastikten yapılmış ve bir sıvı veya sıvısız, macun veya toz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz taşıyan, içeriği gaz içinde asılı hâlde katı veya sıvı parçacıklar hâlinde, köpük, macun veya toz veya sıvı olarak veya gaz hâlinde püskürtebilen bir aygıt iliştirilmiş, ADR 6.2.6'nın zorunluluklarını karşılayan her türlü tekrar doldurulamayan kaptan oluşan bir nesne anlamına gelir.

Gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları): Metalden yapılan kaplar için en fazla 1000 ml ve sentetik malzeme ya da camdan yapılan kaplar için en fazla 500 ml su kapasitesine sahip, basınç altında gaz ya da gaz karışımı içeren tekrar doldurulamayan kap anlamına gelir. Bir valf ile donatılmış olabilir.

Sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren yakıt pili kartuşları: Yakıtın kimyasal enerjisini elektrik enerjisine, ısı ve tepkime ürünlerine dönüştüren elektrokimyasal cihaz anlamına gelir.

Portatif tanklar: ADR 2.2.2.1.1'de belirtildiği üzere gazların taşınmasında kullanıldığında, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (10)'daki portatif tank talimatında (T-Kodu) belirtilen ve IMDG Kodu'ndaki veya Bölüm 6.7'deki tanımlara göre en fazla 450 litreden kapasiteye sahip çok modlu bir tank anlamına gelir.

Çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC): Manifoldla birbirine bağlı ve bir çerçeveye monte edilmiş elemanlar içeren birim anlamına gelir. Aşağıda sayılan elemanlar, çok elemanlı gaz konteyneri elemanları olarak düşünülebilir: Silindirler, tüpler, basınçlı variller veya silindir demeti, ayrıca ADR 2.2.2.1.1'de tanımlanan gazların taşınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar. UN MEGC'ler için, bkz. ADR Bölüm 6.7.

Tank konteynerleri: Bir konteynerin tanımını karşılayan ve bir gövde ve donanım elemanları içeren bir taşıma donanım anlamına gelir. Buna tank konteynerin hareketini önemli bir değişiklik olmadan kolaylaştıran donanım da dâhildir. Bu tank konteynerler gaz, sıvı, toz veya granül maddelerinin taşınmasında kullanılır ve ADR 2.2.2.1.1'de belirtildiği üzere gazların taşınmasında kullanıldığında kapasiteleri 0,45 m3'ten (450 litre) büyüktür.

Tank takas gövdeleri: Bir tank konteyner olarak kabul edilir.

Tüplü gaz tankerleri: Birbirlerine manifoldlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş parçalar içeren bir araç anlamına gelir. Şu sıralananlar tüplü gaz tankerinin parçalarındandır: Silindirler, tüpler, silindir demetleri (çerçeveler de denir), basınçlı variller ve ADR 2.2.2.1.1'de belirtildiği üzere gazların taşınmasına yönelik 450 litreden fazla kapasitedeki tanklar.

CSC Konvansiyonu kapsamında yer alan ekipmanlar: UN-MEGC, Portatif tanklar, Deniz aşırı kullanılacak yük konteynerleridir. Convention for Safe Containers uluslar arası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.
 
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#178#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 18
Faks: +90 216 581 38 20
E-Posta: endustri@turkloydu.org
E-Posta: teklif-endustri@turkloydu.org
(teklif talepleri için)
Bizi Takip Edin: