SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Denetimleri (PSC), geminin ve ekipmanının durumunun uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu ve geminin bu kurallara uygun olarak işletildiğini denetlemek için yapılan ulusal limanlardaki yabancı gemilerin denetlenmesidir. Liman Devleti Denetimleri, emniyet, güvenlik ve çevre açısından standart altı deniz taşımacılığı ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Liman Devleti Denetimlerinde hedef, standart altı çalışan gemileri belirleyerek, deniz taşımacılığının uluslararası kurallara uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.

Gemilerdeki standartları sürekli olarak yükseltmek için bir Liman Devleti Kontrol Prosedürü ve bir Filo İzleme Prosedürü mevcuttur. Türk Loydu klaslı gemilerde de bu prosedürler kapsamında; tüm PSC denetimleri gözden geçirilir, tüm eksiklikleri kayıt altına alınır ve bu eksiklikler sistematik olarak giderilir.


Denizcilik taşımacılığının bileşeni olan gemilerin Liman Devleti Denetimlerindeki başarı oranını arttırmak ve denetim bilincini oluşturmak amacıyla Türk Loydu tarafından hazırlanan 2020 PSC Yıllık Raporu yayınlandı. Yayınlanan raporun; tüm gemi kaptanlarına, gemi sahipleri ve işletmecilerine Liman Devleti Denetimlerine yönelik olarak yapılan hazırlıklar aşamasında yardımcı olması beklenmektedir.  

2020 Liman Devleti Denetimleri (PSC) Yıllık Raporu; Liman Devleti Denetimleri öncesi yapılması gereken hazırlıkları, denetleme ve tutulmalara ait istatistiksel analizleri, en çok kaydedilen ve tutulmaya sebep olan kusurları, bu kusurların incelenmesi ve analizini, Liman Devleti Denetimleri ile ilgili güncel gelişmeleri içeren bir rapordur. 

2020 yılı denetimlerinde Türk Loydu’nun yetkilendirilmiş kuruluş olduğu gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’nda (Paris MoU) %2,3 tutuklama oranına sahiptir. Türk Loydu’nun Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’ndaki başarısı her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşmakta ve her yıl yeni tarihi başarılara imza atmaktadır. Bu orana ulaşmanın en önemli etkenlerden biri de filo izleme sistemimizdir. İzleme faaliyetleri kapsamında; Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tespit edilen tüm bulgular ile araştırma süreçleri sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek, filomuzda bulunan gemiler için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Türk Loydu 2020 PSC Yıllık Raporu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  

PSC Yıllık Raporu 2024 |HTML 5PDF
PSC Yıllık Raporu 2020 |HTML 5PDF
PSC Yıllık Raporu 2018 |HTML 5PDF

Türk Loydu; tutulmaları önlemek amacıyla çalışan uzman ekibi ile birlikte Liman Devleti Kontrolleri'nin günlük takibi ve analizinin yanı sıra filo izleme alanında gerçekleştirilen dijitalleşme ve iyileştirmeler sayesinde tarihi başarıya ulaşarak; Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda son 16 yıldır devam eden başarılı performansını korumaya devam etmektedir.
Türk Loydu 2021 Liman Devleti Kontrolleri Tablosu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  

Liman Devleti Kontrolleri Kontrol Tablosu
Yangın Emniyeti Konulu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 
Her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda düzenlenen PSC Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 1 Eylül - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında “Yangın Emniyeti” konusunda gerçekleştirilecektir.
Bu kampanyanın amacı;

• Gemi mürettebatı ve gemi sahiplerinde yangın emniyeti önlemlerinin önemi konusunda farkındalık yaratmak; ve
• Geminin ilgili IMO mevzuatları kapsamındaki yangın emniyeti gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak.

Bu denetim kampanyası 1 Eylül 2023'ten başlayarak 30 Kasım 2023'e kadar üç ay boyunca devam edecek olup, düzenli liman devleti kontrolleriyle kampanya kapsamında yangın emniyeti konusundaki spesifik alanlar incelenecektir.

Bir gemi, kampanya dönemi boyunca konu CIC kapsamında yalnızca bir denetime tabi tutulacaktır. Liman Devleti Kontrol Görevlileri (PSCO'lar), yangınla mücadele sistemleri ve ekipmanlarının ilgili gerekliliklere uygunluğunu, kaptan ve mürettebat üyelerinin yangın emniyeti ile ilgili operasyonlara aşina olduğunu ve ekipmanların bakımının uygun şekilde yapıldığını ve çalıştığını değerlendirmek için önceden tanımlanmış bir anket kullanacaklardır. Uygunsuzluk bulunması durumunda, liman devletlerinin yapacağı işlemler, uygunsuzluğun kaydedilmesi ve belirli bir süre içinde bu uygunsuzluğun giderilmesi talimatını vermekten, ciddi uygunsuzluklar giderilene kadar gemiyi alıkoymaya kadar değişebilir.
 
Guidelines for PSCOs (Concentrated Inspection Campaign on Fire Safety) |HTML 5 PDF
Paris MoU - Press Release CIC on Fire Safety 2023 (inc. questionnaire) |HTML 5 PDF
Bizi Takip Edin: