SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Türk Loydu Kuralları

Türk Loydu Kuralları

Türk Loydu’nun çelik gemilerden kompozit teknelere, rüzgar türbinlerinden dalış sistemlerine uzanan çok sayıda kural kitabı mevcuttur. Kurallar, Türk Loydu web sitesinden Adobe Acrobat pdf formatında yüklenebilmektedir.

Türk Loydu Kuralları, en son teknolojik gelişmeler ve uluslararası kurallardaki değişimler göz önüne alınarak yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla sistematik olarak güncellenmektedir.

Türk Loydu Kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

Güncellenen kurallardan haberdar olabilmek için lütfen aşağıdaki formu doldurun.
 
  Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş ve tercihlerime uygun pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile buna yönelik olarak fırsat ve duyurulardan haberdar olmak için e-posta, sms ve telefon araması yolu ile tarafımla iletişim kurulmasına iletişim açık rıza metni kapsamında onay veriyorum.
 Security code

İngilizce ve Türkçe kurallar arasında bir fark olması durumunda, İngilizce kurallar geçerli kabul edilecektir. Türk Loydu kurallarının yasal olarak geçerli sürümü, http://www.turkloydu.org/ sayfasında bulunan pdf dosyalarıdır. Görüşlerinizi rule@turkloydu.org adresine gönderebilirsiniz.

TL Kuralları Kullanım Koşulları

TL, Türk Loydu’nun bir tescilli ticari markasıdır. Kurallar, TL’nin mülküdür. IMO Kodları, kurallar ve rehberler, IMO veya diğer üçüncü şahısların mülkü olabilir. Telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer özel mülkiyet hakları ile yasalar, Web Sitesini ve İçeriklerini korumaktadır. Web Sitesi ve İçeriğindeki (hem basılı hem de makine tarafından okunabilir formlarda) tüm haklar, mülkiyet hakları ile menfaatler (her türlü telif hakları ile diğer edebi mülkiyet hakları da dahil), TL’ye veya Üçüncü Şahıslara aittir. Bu Kullanım Koşulları çerçevesinde Web Sitesinde, İçeriğinde veya kopyalarında hiçbir mülkiyet menfaati elde edilemez. Bu Kullanım Koşullarında açıkça öngörülmesinin haricinde, burada yer alan hiçbir husus, ima, hukuki engel yoluyla veya başka türlü herhangi bir lisans veya hak tanımakta olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Web Sitesi veya İçeriği, kapsamındaki telif haklarını veya mülkiyet menfaatlerini ihlal edecek herhangi bir şekilde kullanılamaz ve İçerikte yer alan telif hakkı bildirimleri kaldırılamaz veya gizlenilemez. Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

HATA VE DÜZELTMELER

TL, Web Sitesindeki bilgileri doğru ve güncel durumda korumaya çalışır, ancak, TL, bilgilerin doğru, tam, zamanında veya başka türlü güvenilir olacağına ilişkin hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. TL, Web Sitesinin veya İçeriğinin hatasız, virüssüz veya başka zararlı elemanlardan uzak olacağını ya da kusurların düzeltileceğini ya da bunun her zaman için erişilebilir olacağını beyan ya da garanti etmez. TL, Web Sitesinde belirtilen ürün, hizmet, program ve teknolojilerde periyodik ve bildirimsiz olarak ekleme, değişiklik veya iyileştirme yapabilir.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLANDIRMASI

Web Sitesinin ve İçeriğinin kullanımından doğan tüm risk, kullanıcıya aittir. TL, onun bağlı şirketleri ile bunun ya da bunların memur, yönetici, çalışan, taşeron ve temsilcileri, (a) sınırlanmamak koşuluyla, teknik yanlışlıklar ve baskı hataları da dahil olmak üzere, Web Sitesindeki ve İçeriğindeki hatalar veya Web Sitesinden ve İçeriğinden doğan ihmaller, (b) doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Web Sitesindeki bağlantılar yoluyla erişilen, sitedeki herhangi bir hata veya siteden doğan ihmaller de dahil herhangi bir üçüncü şahıs web sitesi veya söz konusu sitenin içeriği, (c) Web Sitesi, İçerik veya bunun herhangi bir bölümünün mevcut olmaması, (d) Web Sitesini veya İçeriğini kullanımınız veya (e) Web Sitesi veya İçerik ile bağlantılı herhangi bir ekipman veya yazılımı kullanmanız, sonucunda ortaya çıkan, bundan doğan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili herhangi bir kayıp, yaralanma, hak talebi, yükümlülük veya hasarla yükümlü olmayacaktır. Hiçbir durumda, TL veya çalışanları ya da temsilcileri, TL bu gibi hasarlara ilişkin olasılıktan haberdar edilmiş olsa bile, her türlü dolaylı, sonuçtaki, rastlantıya bağlı, özel, cezai ya da diğer hasarlarla (sınırlanmamak koşuluyla, vekalet ücretleri, işletme kar kaybına ilişkin zararlar, iş aksaması veya ticari bilgi kaybı da dahil) yükümlü olmayacaktır.

Kuralları okudum ve kabul ediyorum Devam
Cilt A
Cilt B
Cilt C
Kısım 7 - Yüksek Hızlı Tekneler (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 8 - Kimyasal Madde Tankerleri (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 10 - Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri (TEMMUZ 2020 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 11 - Yangın Söndürme Gemileri (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 13 - Eskort Romorkörleri (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 19 - İç Su Gemileri (OCAK 2020 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 21 - Seyir Köprüsü Görüşü, Köprü üstü Yerleşim ve Donanımları İçin Kurallar (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 22 - Dinamik Konumlandırma Sistemleri (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 25 - Makina Durum İzleme Esasları (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 26 - Gemilerde Yakıt Pili Sistemlerinin Kullanımı İle İlgili Esaslar (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 33 - Kutup Klaslı Gemilerin Yapımı ile İlgili Kurallar (OCAK 2021 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 33 - Kutup Klaslı Gemilerin Yapımı ile İlgili Kurallar (2013 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 34 - Özel Amaçlı Teknelerin Klaslanması için Ön Kurallar - Devriye Botları (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 35 - 500 GRT Altı Gemiler İçin Ön Kurallar (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 36 – Açık Deniz Servis Gemileri (TEMMUZ 2019- Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
Cilt D
Kısım 52 - Dalış Sistemleri (OCAK 2020 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 53 - Sualtı Tekneleri (2015 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 54 - Sualtı Donanımı (OCAK 2020 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 59 - Açık Deniz Tesisleri - Klaslama, Sertifikalandırma ve Sörveyler (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 60 - Açık Deniz Tesisleri - Hareketli Açık Deniz Üniteleri (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 61 - Açık Deniz Tesisleri - Sabit Açık Deniz Tesisleri (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 62 - Açık Deniz Tesisleri - Yapısal Dizayn (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 63 - Açık Deniz Tesisleri - Makina (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 64 - Açık Deniz Tesisleri - Elektrik (OCAK 2024 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 76 - Çevre Koruma Sistemleri ile İlgili Esaslar (NİSAN 2023 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kısım 78 - Gaz ya da Diğer Düşük Parlama Noktalı Yakıt Kullanan Gemilerin Klaslanması İçin Kurallar (TEMMUZ 2019 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
Cilt E
Cilt F
Common Structural Rules for Bulk Carriers and Tankers
Ek Kurallar
Lityum Bataryaların Sertifikalandırılması, Montajı ve Testleri ile İlgili Kurallar (OCAK 2023 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Türk Loydu Klaslı Gemilerde Kullanılacak Malzeme ve Teçhizatın Testleri, Sertifikalandırılması ve Gemiye Kabulüne İlişkin Kurallar (OCAK 2020 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Balast Suyu Yönetim Sistemlerinin Gemiye Teçhizi ile ilgili Kurallar (TEMMUZ 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Tip Testlerinin Yapılması ile İlgili Kurallar Kısım 1 - Tip Onayı ile İlgili Kurallar (TEMMUZ 2022 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Konteyner Gemilerinin Boyuna Mukavemet Değerlendirmesi (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Kapalı Devre Yakıt Taşıntı Sistemlerinin Yapımı, Bağlantıları ve Testleri (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Hong Kong Sözleşmesi’ne göre Gemilerin Sörvey ve Sertifikasyon Kuralları (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Pompa Dizayn, Üretim ve Test Kuralı (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Türk Loydu Tekne Kontrol ve Bakım İçin Kurallar (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Polietilen Tekneler ile ilgili Ön Kurallar (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Mekanik Bileşenler ve Ekipmanlar için Test Gereklilikleri (OCAK 2022 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
TL Gereklilikler
TL-R A - Bağlama, Demirleme ve Yedekleme ile İlgili Gereklilikler (OCAK 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R E - Elektrik ve Elektronik Donanımları ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R F - Yangından Korunma ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R G - Gaz Tankerleri ile İlgili Gereklilikler (OCAK 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R I - Kutup Klası ile İlgili Gereklilikler (OCAK 2021) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R L - Yükleme Sınırı ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R M - Makina Donanımları ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R P - Boru ve Basınçlı Kaplar ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R S - Gemi Mukavemeti ile İlgili Gereklilikler (OCAK 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R W - Malzeme ve Kaynak ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-R Z - Sörvey ve Sertifikalandırma ile İlgili Gereklilikler (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
TL Yorumlar
TL-I CC BCH Kod ve IBC Kod için Yorumlar (TEMMUZ 2019) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I COLREG Yorumları (TEMMUZ 2019)(Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I FTP FTP Kod Uygulamaları için Yorumlar (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I GC IMO Gaz Kod için Yorumlar (TEMMUZ 2020) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I HSC HSC Kod için Yorumlar (TEMMUZ 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I LL ILLC (Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi) 1966 Uygulamaları için Yorumlar (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I MPC1978 Protokolü ve Ekleri ile Değiştirilen Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Sözleşmesi,1973 için Yorumlar (OCAK 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I SC Uluslararası SOLAS,1974 Sözleşmesi için Yorumlar ve Sözleşme Değişiklikleri (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-I TM Tonaj Ölçümü için Yorumlar (TEMMUZ 2019)(Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
TL Prosedürel Gereklilikler
TL-PR Prosedürel Gereklilikler (OCAK 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
Teknik Sirkülerler
Kılavuzlar
Gemiler ve Açık Deniz Üniteleri için Siber Güvenlik Kılavuzu (OCAK 2023 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Ro-Ro Gemilerinin Yapısal Tasarım Değerlendirilmesi İle İlgili Kılavuz (OCAK 2023 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut) TL-G Kılavuzlar (TEMMUZ 2023) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri Kılavuzu (TEMMUZ 2022) (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Özel İşe Alım ve Yerleştirme Servis Sağlayıcıları Sertifikalandırma Kılavuzu (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Türk Loydu Servis Dışı Beklemeye Alınan Gemilere (Laid-Up Vessels) Yönelik Kılavuzu (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Türk Loydu Tekne Kontrol ve Bakımı - Kontroller Esnasında Karşılaşılan Bulguların Sınıflandırılması Kılavuzu (Sadece İngilizce versiyonu mevcut) Enerji Gemileri için Kılavuz (2022 - Sadece İngilizce versiyonu mevcut)
Bekir Sıtkı TÜRKMEN (#294#)
Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölümü Müdürü
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 83
Faks:
E-Posta: rule@turkloydu.org
E-Posta:
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: